Działalność PT TEPIS


PT TEPIS 1990-2024

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego. Znakomitą większość członków Towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu działają Koła PT TEPIS, których adresy podajemy poniżej. Towarzystwo TEPIS organizuje warsztatowe spotkania w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: Konferencję PT TEPIS – Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Laboratoria oraz Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i…

LIESE KATSCHINKA ABOUT TEPIS

Twenty years ago when TEPIS was founded, a development had just begun in Europe that eventually led to a larger European Union in which TEPIS has become a major player in the course of the twenty years of its existence. As an onlooker from outside, I was always amazed at the dynamism with which your association became established – first on a national scene here in Poland and eventually on an international scene in FIT. As an attendant of one of the first fora on legal interpreting and translation here in Warsaw, I quickly realized how serious Polish legal interpreters and translators were about creating a legal basis for the profession, in defining the requirements for admission to the legal interpreting and translation professions, as well as in improving working and remuneration conditions. Ever since TEPIS joined FIT, it has played an active role on the FIT Committee for Court Interpreting and Legal Translation, where the idea…


The Polish Society of Sworn and Specialized Translators

TEPIS THE POLISH SOCIETY OF SWORN AND SPECIALIZED TRANSLATORS A Member of the International Federation of Translators (FIT) and of the European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA) A Public Benefit Organization Founded in 1990 TEPIS – the Polish Society of Sworn and Specialized Translators was founded in 1990 by a group of members of the Association of Polish Translators and Interpreters. The initiative had its origins in the urgent need to consolidate and train specialist translators in order to meet the demands of the rapid political and economic changes in Poland. TEPIS Society is independent and is not subsidized in any way. TEPIS aims are: To represent the interests of legal translators and court interpreters and enhance their status by its actions as a public benefit organization, entitled to cooperate with the government to perform public tasks; To develop, compile, edit and publish specialized materials with the purpose of enriching legal…