TEPIS o sobie
XI Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w dniu 5 marca br. (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie ClickMeeting Dokumenty Walnego Zgromadzenia: Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS Regulamin XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS  Uchwały Rady Naczelnej dotyczące XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS   Sprawozdanie Rady Naczelnej z działalności X kadencji władz PT TEPIS  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Protokół XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS

Władze PT TEPIS XI kadencji 2021-2024

Rada Naczelna dr Marta Czyżewska Prezes dr Edward Szędzielorz Wiceprezes Dominik Mikołajczyk Wiceprezes Krystyna Kołodziej Sekretarz generalny Marek Kądzielski Skarbnik Urszula Deja Członek Rady Naczelnej Paulina Leśniak Członek Rady Naczelnej dr Aleksandra Podgórniak-Musil Członek Rady Naczelnej dr Magda Olesiuk-Okomska Członek Rady Naczelnej Janusz Poznański Członek Rady Naczelnej Komisja Rewizyjna dr Mieczysław Żochowski Przewodniczący Anna Michalska Wiceprzewodnicząca Lidia Jurek Sekretarz Sąd Koleżeński Joanna Miler-Cassino Przewodnicząca Anna Halczak Sekretarz dr Ewa Kościałkowska–Okońska Członek Witold Wójcik Członek Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS Ewa Łuczyńska-Gut Kierownik Biura


Ewa Kościałkowska-Okońska

Członek Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Członek Rady Naczelnej (od 2017 r.) oraz członek-ekspert Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i…