ZASADY PROWADZENIA REPERTORIUM

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument pn. „Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego”, który rozesłała do wiadomości wojewodów i stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Pełny tekst tego ważnego dokumentu znajduje się tutaj…