Korespondencja

TAK TEPIS KORESPONDUJE Z NIEZRZESZONYMI W TOWARZYSTWIE OSOBAMI

“Szanowni Państwo

Ponieważ nie mam pewności, czy przeczytaliście Państwo moją wiadomość, załączam ją jeszcze raz podkreślając stanowczo, iż nie jest to tylko moje zdanie – pozostaję w kontakcie z wieloma tłumaczami przysięgłymi.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Moim głównym ‘pracodawcą’ jest Prokuratura… Okręgowa w Zielonej Górze. Ponieważ od 2005 roku stawki wynagrodzeń tłumaczy nie uległy żadnej zmianie, zmuszona jestem pracować coraz więcej, aby żyć na takim samym poziomie. Być może powinnam po prostu odmawiać tłumaczeń urzędowych, ale przecież nie tak powinien ten zawód funkcjonować i nie na unikach powinien polegać. Czy wiadomo coś Państwu o zmianie stawek wynagrodzeń tłumaczy. Jeśli nie, co Państwo, jako organizacja reprezentująca nasze interesy, robicie, aby obecna sytuację zmienić?
Kiedy w 2005 r. zmieniły się zasady zaistnienia w zawodzie, a tłumacze już pracujący musieli potwierdzić swoją wolę pozostania w zawodzie wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości, pozostałam w gronie tłumaczy, których o tym nie zawiadomiono. Poprzez zaangażowanie w sprawę mediów oraz kontakt z tłumaczami w całej Polsce, udało nam się doprowadzić do nowelizacji ustawy i dostać szansę na dopełnienie procedur. Czy aby zmienić stawki wynagrodzeń ( które są żenujące, o czym mówią również urzędnicy, dla których dokonuję tłumaczeń) muszę ponownie rozpętać kampanię w całym kraju? Wolałabym zająć się swoją pracą, a działania pozostawić ludziom i organizacjom bardziej ku temu powołanym i bardziej ode mnie kompetentnym.

Jestem głęboko przekonana, że stawki wynagrodzeń w Państwa stowarzyszeniu, służebnym wobec tłumaczy, nie pozostają bez mian od lat dziesięciu.

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Renata Muszyńska, Zielona Góra”

NASZA ODPOWIEDŹ:

“Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych
i Specjalistycznych TEPIS

Szanowna Koleżanko,

bardzo dziękujemy za Pani wiadomość ze “stanowczym podkreśleniem” Pani zdania.

Pragniemy zwrócić Pani uwagę, że Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS pełni rolę służebną wobec swoich członków i reprezentuje ich interesy, działając w ten sposób pośrednio na rzecz całego środowiska tłumaczy. O sile każdej organizacji decydują członkowie – zarówno ich liczba, jak i zaangażowanie. To ze składek członków i władz Towarzystwa, które od 2005 r. nie uległy zmianie, Rada Naczelna PT TEPIS prowadzi działalność, zasięga opinii prawnych w ważnych dla naszego zawodu kwestiach i przekazuje członkom informacje na tematy związane z wykonywaniem zawodu, dostępne dla zrzeszonych i niezrzeszonych członków na stronie internetowej Towarzystwa. O wszelkich inicjatywach i działaniach informujemy naszych członków w Biuletynie, telegramach i podczas akcji szkoleniowych doskonalenia zawodowego. Nasi członkowie są na bieżąco powiadamiani o działaniach, które podejmujemy od wielu lat w zakresie poprawy statusu i wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych oraz o odpowiedziach na nasze pisma otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości czy Ministerstwa Finansów.

Ostatnio po spotkaniu w dniu 5 lutego br. zorganizowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości z inicjatywy PT TEPIS (o którym informowaliśmy na naszej stronie internetowej) pojawia się nadzieja na rozmowy nt. bardzo ważnych dla naszego środowiska kwestii.

Ponadto uprzejmie Panią informujemy, że wszystkie osoby w Radzie Naczelnej jak i Zarządach Kół działają społecznie nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę i wykonują jednocześnie zawód tłumacza, czy to przysięgłego czy specjalistycznego, na zasadach obowiązujących w Polsce.

Zapraszamy również Panią w nasze szeregi.

W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes”


Comments are closed