Ogłoszenie TEPIS dot. wystąpień

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS uprzejmie zaprasza tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – członków PT TEPIS , a także niezrzeszonych sympatyków naszego Stowarzyszenia, do zgłaszania propozycji wystąpień na organizowanych przez Radę Naczelną PT TEPIS warsztatach tłumaczeniowych, repetytoriach i konferencjach. Zalecany czas wystąpienia wraz z ewentualną dyskusją: 30-45 min.

Propozycja wystąpienia powinna zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko zgłaszającego + krótkie CV
  2. Język wystąpienia wraz ze wskazaniem sekcji językowej
  3. Proponowany temat wystąpienia wraz z résumé
  4. Dane kontaktowe

Po zaakceptowaniu przez KDZ propozycji tematu wystąpienia z jego autorem zostaną uzgodnione niezbędne szczegóły, w tym miejsce i data wystąpienia, a także warunki wynagrodzenia.


Comments are closed