Pismo Urzędu Rady Ministrów do Ministra Ziobry

W załączeniu pismo Biura Prezesa Rady Ministrów skierowane do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o odpowiedź na pismo PT TEPIS w sprawie podwyżki oraz waloryzacji stawek tłumaczy przysięgłych.
pp 2019-01-07 URM


Comments are closed