Spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

17 stycznia br., z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, odbyło się w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych robocze spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających tłumaczy, LST, STP i PT TEPIS z przedstawicielami UODO. Celem spotkania było zbadanie możliwości opracowania przy współpracy z UODO Kodeksu z zakresu ochrony danych osobowych dla tłumaczy. Przedstawiciele UODO w merytoryczny sposób wyjaśnili nam szereg kwestii związanych z RODO, co umożliwi środowisku zaplanowanie kolejnych działań. Przedstawiciele dziękują Urzędowi za pochylenie się nad problematyką tłumaczy.


Comments are closed