Telegram 32/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Z okazji 30. rocznicy I Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli  PT TEPIS składam serdeczne życzenia wszystkim Członkom i dziękuję za 30 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślimy o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 10. kadencji, na czele ze spiritus movens utworzenia naszego Towarzystwa i kierowania nim, obecną Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską. Im wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

Ten ważny jubileusz obchodzimy w wyjątkowym roku Stulecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce. Jubileusz, szczególnie okrągły, to znakomita okazja do podsumowania  dokonań i osiągnięć, ale także do tego, aby wytyczyć dalsze kierunki pozytywnych zmian dla naszego środowiska i wybrać najlepszą drogę, którą Towarzystwo powinno kroczyć przez kolejne lata działalności.

Jesteśmy dumni z dokonań Towarzystwa w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wszyscy, wspólnie zrobiliśmy duży krok w kierunku profesjonalizacji zawodu tłumacza przysięgłego i podniesienia jego statusu.

Jesteśmy jednocześnie  świadomi wyzwań, jakie mamy tu, w Polsce, i jak wiele jest jeszcze przed nami do zrobienia, abyśmy my, tłumacze przysięgli i specjalistyczni, mogli cieszyć się w pełni naszą pracą, czerpać z niej satysfakcję, ze spokojem patrzeć w przyszłość, a także z dumą świętować każdą kolejną rocznicę powstania Towarzystwa TEPIS.

Dziękuję za wsparcie, sugestie, pomysły i inspiracje do podejmowania kolejnych działań na rzecz nas wszystkich – tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Zofia Rybińska
prezes

www.tepis.org.pl


Comments are closed