TELEGRAM TEPIS 31/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

Zbliżające się Święta Wielkanocne będą dla nas Wszystkich z pewnością inne, ale postarajmy się, by były zdrowe, pełne solidarności, optymizmu i nadziei na powrót do normalności.

Już dzisiaj myśl o spotkaniu Państwa w siedzibie Towarzystwa, podczas naszych szkoleń, czy spotkań integracyjnych w tym jubileuszowym roku napawa mnie i członków Rady Naczelnej oraz Zarządów Kół Terenowych radością!

Życzymy Państwu zdrowia, nadziei i prawdziwej pogody ducha!

Zofia Rybińska
prezes


TELEGRAM TEPIS 30/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że rozumiejąc trudną sytuację, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii  i w związku ze znacznym zmniejszeniem możliwości zarobkowych wielu tłumaczy, Rada Naczelna postanowiła utrzymać do końca 2020 roku obniżoną składkę członkowską w wysokości 200 zł.

Rada Naczelna najchętniej zaproponowałaby większą zniżkę, ale – sami Państwo rozumieją – musimy i chcemy utrzymać Towarzystwo w tej trudnej sytuacji, aby nadal móc wspierać Państwa, odpowiadać na wszelkie pytania, stwarzać możliwości dla doskonalenia zawodowego i kontynuować działania zmierzające do poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.   

Dziękujemy wszystkim, którzy już wpłacili składkę i wspierają działania PT TEPIS.

Przypominamy, że osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek.

Z życzeniami zdrowia i nadziei na szybki powrót normalnego życia!

Zofia Rybińska

prezes


Spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy

W piątek, 28.02.2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST), Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM), Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP) i  PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawiali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o  możliwościach  utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, organizowanych z inicjatywy STP i PT TEPIS. Dla przypomnienia – pierwsze spotkanie z tego cyklu organizowało STP, kolejne – PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne.


TELEGRAM TEPIS 27

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

Witamy Panią Ewę Łuczyńską-Gut, która od dzisiaj pracuje w Towarzystwie jako Kierownik Biura PT TEPIS i która będzie wspierała Radę Naczelną, Koła Terenowe PT TEPIS oraz Państwa, Członków Towarzystwa.

W lutym Pani Maria Piasecka wprowadziła Panią Ewę Łuczyńską–Gut w sprawy Towarzystwa TEPIS.

W piątek 28.02.br. członkowie Rady Naczelnej wraz z Panią Ewą żegnali Panią Marię Piasecką. Na zdjęciu obie Panie.

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszej nowej Kierownik Biura!  

Adres mailowy i numer telefonu Biura PT TEPIS pozostają bez zmian.