TELEGRAM TEPIS 26

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!! 

Jutro, piątek 28.02.br., jest ostatnim dniem pracy Pani Marii Piaseckiej, która jako Kierownik Biura PT TEPIS pracowała w Towarzystwie TEPIS prawie 30 lat. Pani Maria wspierała nie tylko Radę Naczelną i Koła Terenowe PT TEPIS, ale – znając sprawy tłumaczy  – wspierała  także Państwa, Członków Towarzystwa.

Jej zasług nie sposób wyliczyć, zawsze gotowa do pomocy, reagowała na każde Państwa pytanie i przychodziła z pomocą Państwu i Towarzystwu, także w chwilach krytycznych dla Towarzystwa, udzielając Radzie Naczelnej schronienia w czasie poszukiwania obecnej siedziby. 

Pragnę również tą drogą podziękować Pani Marii Piaseckiej we własnym imieniu, w imieniu Rady Naczelnej i Zarządów Kół oraz Państwa, bo jestem przekonana, że Państwo także chcą dołaczyć się do podziękowań dla naszej Wspaniałej Pani Marii i życzyć Jej zdrowia i radości w realizowaniu dalszych planów i marzeń.

Dodam, że Pani Maria będzie z nami podczas Konferencji Jubileuszowej 17 października 2020 r.

Z pozdrowieniami

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl;

p. Maria Piasecka


Zapraszamy na spotkanie z Matthiasem Kneipem

RADA NACZELNA PT TEPIS serdecznie zaprasza  na spotkanie w języku polskim z MATTHIASEM  KNEIPEM, dnia 3 lutego 2020 r., godz. 17.30 w siedzibie PT TEPIS, ul. E. Plater 25 lok. 44, Warszawa

Dr Matthias Kneip, ur. w Ratyzbonie, niemiecki pisarz, publicysta, poeta, referent ds. Polski w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt. Były lektor języka i literatury niemieckiej na Uniwersytecie Opolskim. Pośredniczenie między kulturami Niemiec i krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza Polski, to dla niego nie tylko ważna inspiracja literacka, ale także osobisty motyw, przejawiający się zarówno w jego publicystyce, jak i w poezji. Autor kilku książek o Polsce, m.in. Reise in Westpolen. Orte, die Geschichte erzählen (2016), Reise in Ostpolen. Orte am Rand der Mitte (2011), 111 Gründe, Polen zu lieben (2015) czy Polen in Augenblicken. Miniaturen  (2019), a także tomików poezji, m.in. Liebes Verhältnisse (2005) i Grundsteine im Gepäck (2002).

Za swoje zasługi na polu krzewienia polsko-niemieckiej kultury odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP oraz Nagrodą kulturalną „Śląsk” przyznaną przez Kraj Związkowy  Dolna Saksonia.

W 2015 r. pojawiła się jego najnowsza książka 111 powodów, aby pokochać Polskę. W książce ukazanych jest ponad sto powodów, dla których warto co najmniej raz wybrać się do Polski. Oprócz tego w rozdziałach zatytułowanych: „Co kraj to obyczaj”, „Nowe i stare – kraj pod wpływem zmian”, „Nie do wiary”, „To trzeba zobaczyć”, czy „Polska „dziki wschód” Kneip obala wszelkie stereotypy i przedstawia współczesnych Polaków w kontekście europejskim.

W 2017 r. ukazało się jej tłumaczenie na język polski. Matthias Kneipp w przedmowie do wydania polskiego pisze: „Znany tłumacz Karl Dedecius opisał kiedyś literaturę jako okno, przez które jeden naród może spojrzeć w oczy drugiemu. Książka 111 powodów, by kochać Polskę była pierwotnie pomyślana właśnie jako takie okno dla niemieckiego czytelnika. Po jej przetłumaczeniu okazało się, że także. Czytelników pochodzących z Polski zaciekawił Niemiec urodzony w Bawarii, dorastający w atmosferze bawarskich, śląskich i polskich obyczajów i tradycji, a przy tym wyznający miłość do ich kraju…

Zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona! Prosimy o zgłoszenia do 31.01.2020 r. na adres tepis@tepis.org.pl


Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

Uznając październikową zmianę  rozporządzenia w sprawie stawek za czynności tłumacza przysięgłego za krok w kierunku  poprawy sytuacji tłumacza przysięgłego, dnia 20 stycznia 2020 r. prezes PT TEPIS zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości  o  wprowadzenie szerszego katalogu czynności  zaproponowanego w 2018 r. przez Zespół do przeglądu i oceny funkcjonowania uztp, o podwyższenie z 50 gr do 6 zł stawki za dodatkowy odpis tłumaczenia, a także przywrócenie waloryzacji  wynagrodzenia tłumacza przysięgłego


TELEGRAM TEPIS 25/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

   Władze PT TEPIS  od lat wstrzymywały się z podniesieniem składek członkowskich. Jednak ostatnio Rada Naczelna uznała, że składka członkowska, która pozostawała na niezmienionym poziomie przez ostatnie 15 lat,  powinna być podniesiona.

Dotychczasowa składka członkowska wynosiła 180 zł za rok, tj. w przeliczeniu na miesiąc równowartość ceny za pół strony tłumaczenia w pierwszej grupie językowej na język obcy. Składka wpłacona do 30 marca wynosiła 144 zł. 

    Rada Naczelna i Zarządy Kół PT TEPIS uznały że, w obliczu szeregu podwyżek niezależnych od nas, składka w 2020 roku powinna zostać podwyższona do  kwoty 200 zł  przy wpłacie do 30 kwietnia 2020 r.,  a płatna po 30  kwietnia  –  240 zł za rok.  Przy tym wzroście składka w przeliczeniu na miesiąc wyniesie mniej niż równowartość ceny tłumaczenia za pół strony w pierwszej grupie językowej na język obcy.

    Władze PT TEPIS pracują pro bono, występując w sprawach dotyczących tłumaczy, m.in. walcząc o urealnienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego, organizując akcje doskonalenia zawodowego i przygotowując Biuletyn. Wszyscy mamy  jednakże świadomość, że koszty związane z działalnością Towarzystwa, tj. pracą biura, wynajmem lokalu, opłatami, sprzętem, czy innymi usługami koniecznymi dla organizowania spotkań, szkoleń czy konferencji rokrocznie rosną. 

    Rada Naczelna chciałaby rozbudować stronę internetową Towarzystwa,  zacząć regularnie organizować webinaria, a także przeprowadzić niezbędny remont lokalu.

    Liczymy na Państwa zrozumienie i dalsze wspieranie działalności Towarzystwa oraz decyzji jego władz.

    Przypominam także, że Członkowie, którzy osiągnęli wiek 70 lat, mogą złożyć wniosek do Rady Naczelnej, na podstawie którego zostaną  zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl