KONTYNUUJEMY ZWALCZANIE PRZETARGÓW NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

W ślad za odpowiedzią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, który podzielił opinię PT TEPIS oraz Grupy Inicjatywnej Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej o niedopuszczalności obejmowania reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów określonych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, w dniu 29 kwietnia br., w siedzibie PT TEPIS, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli tej Grupy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PT TEPIS Pan mec. Paweł Gugała, Pani Anna Kotarska, Pan Wojciech Wołoszyk i prezes Zofia Rybińska. Zebrani przygotowali kolejne pismo do Prezes ZUS dołączając kopie pism, w tym m.in. Departamentu UZTP i opinię mec. Pawła Gugały.
O wcześniejszych działaniach PT TEPIS i Grupy Inicjatywnej pisaliśmy link do strony


Spacer Tepisjan po Warszawie 19 maja br.

Szanowni Państwo, Drodzy Tepisjanie i Sympatycy PT TEPIS,
zapraszamy na spacer po Warszawie w towarzystwie wieloletniego przewodnika, prezesa Zarządu PTTK Mazowsze, tłumacza języków rosyjskiego i włoskiego i naszego wieloletniego kolegi Tepisjanina, dr Mieczysława Żochowskiego. Zwiedzanie zaplanowaliśmy na niedzielę 19 maja od godz. 10.00 ( przewidujemy ok. 2 godzinnego spaceru). Spotykamy się przy pomniku Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu a następnie przechodzimy do placu Piłsudskiego, przez Ogród Saski, pałac Lubomirskich, Halę Mirowską, ulicę Graniczną, Plac Grzybowski i ul. E. Plater. Wytrwałych zapraszamy na kawę lub herbatę z ciasteczkami w siedzibie PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS 14/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Z ogromną przyjemnością informuję, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o wydrukowaniu Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (KZTP) i przekazaniu każdemu P.T. Członkowi Towarzystwa TEPIS egzemplarza tej publikacji. Pragnę także przypomnieć, że KZTP jest opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa.

Biuro Towarzystwa rozpocznie wysyłkę na podany nam przez Państwa adres. Gdyby uległ on zmianie, prosimy o podanie aktualnego adresu na adres mailowy Biura tepis@tepis.org.pl.

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes


TELEGRAM TEPIS 13/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Rada Naczelna PT TEPIS i Członkowie Towarzystwa dziękują Zarządowi Małopolskiego Koła PT TEPIS za wieloletnią pracę społeczną, gratulują dotychczasowych osiągnięć i życzą satysfakcji, dumy oraz wielu inspiracji do dalszych działań na rzecz tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Małopolsce.

Małopolskie Koło PT TEPIS świętuje 20-lecie działalności podczas wyjazdowego, jubileuszowego XXIV Repetytorium dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, organizowanego w Bachledówce k. Zakopanego w dniach 5-7.04.2019 r.

Pozdrawiam i do zobaczenia w Bachledówce wieczorem!

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska
prezes