TELEGRAM TEPIS 11/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

W dniach 26.07.- 6.08.2021 Biuro będzie nieczynne.

Przypominamy o Konferencji PT TEPIS / XXXV Warsztatach Przekładu Specjalistycznego w dniach 16-17.10.2021 r. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Pracujemy nad programem konferencji, który przekażmy Państwu na początku września. Na razie możemy już zdradzić kilka ciekawych tematów w sekcjach językowych:

Sekcja hiszpańska:

Alicja Serafin – Español criminal – versión hispana vs. latinoamericana – prawnoporównawcze uwagi praktyczne z perspektywy pracy naukowej i tłumaczeniowej

dr Anna Kuźnik – El mundo laboral y financiero de España. Documentos auténticos anonimizados

Sekcja rosyjska:

dr Waldemar Gajewski – Tłumaczenie poezji rosyjskiej jako problem translatorski

Sekcja angielska:

Małgorzata Mazik – Podstawowe słownictwo medycyny sądowej w praktyce tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Sekcja niemiecka:

dr hab. Artur D. Kubacki, prof. AP – O niezamierzonych efektach humorystycznych w przekładach kandydatów na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

dr Magdalena Łomzik – (Nie)przestrzeganie zasad sporządzania tłumaczenia poświadczonego a zwrotne tłumaczenie poświadczone

Informacje dla Uczestników:

 1. Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do dnia 30.09.2021 r.
 2. Wysokość wpisowego wynosi:

150 zł (Członkowie PT TEPIS i Studenci)

300 zł (Członkowie innych stowarzyszeń)

370 zł (Osoby niezrzeszone)

 • UWAGA! Nastąpiła zmiana numeru konta. Wpłaty przyjmujemy na nowy numer konta (mbank): 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027
 • Zgłoszenia należy wysyłać do Biura na adres tepis@tepis.org.pl . W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:
  • Imię i nazwisko
  • Zgłoszenie jako: Członek PT TEPIS, Student / Członek innego stowarzyszenia tłumaczy (STP, BST, LST itd.) / Osoba niezrzeszona (wybór stawki wpisowego)
  • Wybrana sekcja językowa: angielska / azjatycka / francuska / hiszpańska / niemiecka / rosyjska / ukraińska / włoska / języków unikatowych (proszę podać język): ….…………………..  
  • Prosimy osoby, które chcą otrzymać fakturę, o podanie stosownych danych.                                

Informacje dla Prelegentów:

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji w roli prelegentów i nadsyłania propozycji wystąpień na Konferencji do dnia 20.08.2021 r. Można to zrobić wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenia wystąpień w sesji plenarnej – https://forms.gle/fmYxy46EhLL1NW7c6

Zgłoszenia wystąpień w sekcjach językowych – https://forms.gle/a3tchbGtjcX13CMG6

 1. Prelegenci są zwolnieni z opłaty wpisowego, otrzymają ponadto – do wyboru – drobne honoraria lub ‘bony’ na szkolenia w PT TEPIS.
 2. W myśl nowego Regulaminu Kolegium Ekspertów (https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/REGULAMIN-KOLEGIUM-EKSPERTOW-PT-TEPIS_5-lipca-2021_.pdf) zachęcamy naszych członków ekspertów do aktywności. Także osoby zamierzające wystąpić z wnioskiem o tytuł członka eksperta powinny wykazać się aktywnością na rzecz TEPIS, co mogą zrobić np. przygotowując wystąpienie na naszą konferencję.
 3. Długość wystąpień (w formularzu jako opcja do wyboru): 30 min./45 min. /60 min. (z pytaniami włącznie)
 4. Zachęcamy naszych Prelegentów do publikacji w czasopiśmie „Lingua Legis” (od 2020 r. w indeksie czasopism ERIH PLUS). Więcej informacji można znaleźć tu: http://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis.

Przy okazji przypominamy, że do 1.09.2021 można nadsyłać kandydatury w trzeciej edycji konkursu o NAGRODĘ Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS „LAUR TŁUMACZA”.

Tłumacze i organizacje zrzeszające tłumaczy, jak również przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się przekładoznawstwem, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, wydawnictwa i inne instytucje mogą zgłaszać kandydatury tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz instytucji do nagrody w następujących kategoriach:

 • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
 • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
 • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

W celu zgłoszenia kandydatur – wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem (min. 100 słów) – należy wypełnić formularz znajdujący się pod następującym linkiem: https://forms.gle/NmWgvYVpVn75fY7Q7

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Doskonalenia Zawodowego


TELEGRAM TEPIS 10/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza Prelegentów do udziału w Konferencji PT TEPIS / XXXV Warsztatach Przekładu Specjalistycznego w dniach 16-17 października 2021 roku. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Tematyka konferencji będzie się koncentrowała wokół praktycznych i teoretycznych zagadnień przekładu, problemów tłumaczy w dobie pandemii oraz zasad funkcjonowania zawodu w XXI wieku. W tym roku zamierzamy umożliwić Państwu nowe rozwiązanie: zachęcamy do zgłaszania się na konferencję z wystąpieniami – zarówno w sekcjach językowych, jak i w sesji plenarnej. Prelegenci są zwolnieni z wnoszenia opłat za uczestnictwo w konferencji, otrzymają także drobne gratyfikacje. Na zgłoszenia Państwa wystąpień czekamy do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy prelegentów do zgłaszania wystąpień wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne TU:

Zgłoszenia wystąpień w sesji plenarnej: https://forms.gle/fmYxy46EhLL1NW7c6

Zgłoszenia wystąpień w sekcjach językowych: https://forms.gle/a3tchbGtjcX13CMG6

Planujemy następujące sekcje: angielską, azjatycką, francuską, hiszpańską, niemiecką, rosyjską, ukraińską, włoską oraz – od dawna oczekiwaną – sekcję języków unikatowych.

Uwaga! Rejestracja na konferencję będzie przeprowadzona osobno, za pomocą specjalnego formularza. Informacje o otwarciu rejestracji pojawią się niebawem w nowym Telegramie, na stronie internetowej PT TEPIS, FB oraz LI.

Konferencja jest organizowana na zasadach non profit.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Doskonalenia Zawodowego


TELEGRAM TEPIS nr 9/XI/2021

Drodzy Członkowie, Koleżanki i Koledzy i Sympatycy PT TEPIS!

Do 1 września 2021 r. czekamy na zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu o NAGRODĘ Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS „LAUR TŁUMACZA”.

Tłumacze i organizacje zrzeszające tłumaczy, jak również przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się przekładoznawstwem, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, wydawnictwa i inne instytucje mogą zgłaszać kandydatury tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz instytucji do nagrody w następujących kategoriach:

 • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
 • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
 • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

W celu zgłoszenia kandydatur – wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem (min. 100 słów) – należy wypełnić formularz znajdujący się pod następującym linkiem: https://forms.gle/NmWgvYVpVn75fY7Q7

Każda kandydatura wymaga wypełnienia osobnego formularza. Osoby nominujące mogą zgłaszać wyłącznie kandydatury innych osób. 

Osoby nominujące prosimy o wyrażenie zgody na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Laureaci otrzymują nagrodę PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA wraz z dyplomem.

REGULAMIN KAPITUŁY NAGRODY PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA


Pierwsze wybory nowych Zarządów Kół PT TEPIS już za nami !

Gratulujemy pani Katarzynie Biernackiej-Licznar, od 12.05.2021 prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Beacie Sadziak, od 12.05.2021 ponownie prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Matulewskiej, od 14.05.2021 ponownie prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Podgórniak-Musil, od 14.05.2021 ponownie prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Joannie Bałamącek, od 14.05.2021 prezes Zachodniopomorskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Monice Mostowy, od 14.05.2021 ponownie prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulacje dla pani Karoliny Sachy, od 20.05.2021 ponownie prezes Podlaskiego Koła PT TEPIS!


XI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

W dniu 5 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, któremu przewodniczył  mec. Paweł Gugała, udzieliło absolutorium ustępującej Prezes i Radzie Naczelnej, a także wybrało na funkcję prezesa XI kadencji dr Martę Czyżewską oraz nową Radę Naczelną w następującym składzie: Urszula Deja, Marek Kądzielski, Krystyna Kołodziej, Paulina Leśniak, dr hab. Aleksandra Matulewska,  Dominik Mikołajczyk, dr Magda Olesiuk-Okomska, Janusz Poznański, dr Edward Szędzielorz oraz Wojciech Wołoszyk. Do Sądu Koleżeńskiego XI kadencji weszli: Joanna Miler-Cassino, Anna Halczak, dr Ewa Kościałkowska-Okońska oraz Witold Wójcik. W skład Komisji Rewizyjnej XI kadencji weszli: Lidia Jurek, Anna Michalska i dr Mieczysław Żochowski. Pani Zofia Rybińska, Prezes IX i X kadencji, otrzymała zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego PT TEPIS.

Pani Prezes IX i X kadencji,  Członkom Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji składamy podziękowania za wytężoną pracę i aktywność na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych!  Wszystkim nowo wybranym Członkom gratulujemy i życzymy wytrwałości, pomysłów i dużo pozytywnej energii!