Bez kategorii


Zasada bezstronnosci i osobistej odpowiedzialności TP.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI TP. W związku z propozycjami współpracy składanymi tłumaczom przysięgłym przez biura tłumaczeń pod warunkiem wykonywania tłumaczeń poświadczonych na blankietach firmowych tych biur, wyjaśniam, że zasady wykonywania zawodu określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego wykluczają działanie TP w imieniu osoby trzeciej,

(więcej…)

Czytaj więcej...
ODPOWIEDŹ MS NA LIST OTWARTY

W imieniu MS na List otwarty obszernej odpowiedzi udzielił zastępca dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych, który na czterech stronach wypowiada się na temat wynagrodzenia TP, propozycji zmian ustawowych i zasad współpracy organów państwa z tłumaczami. W piśmie szczegółowo wylicza się powody, dla których nie było i nie będzie podwyżki stawek wynagrodzenia TP. Pełny tekst odpowiedzi MS znajduje się