Koła PT TEPISKoło o sobie

Lubelskie Koło TEPIS rozpoczęło działalność dnia 22 listopada 2014 roku i liczy obecnie 43 członków. W skład Zarządu wchodzą: Beata Brice – prezes Marcin Cichowlas – wiceprezes Bożena Chodyczko – skarbnik Andrzej Wojciechowski – członek zarządu Na zdjęciu Zarząd Lubelskiego Koła TEPIS: (od lewej) Joanna Rynkowska-Waczak, Aleksandra Piasecka, Bożena Chodyczko, Marcin Cichowlas, Agata Osuch, Beata Brice. Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku lubelskim, dbanie o ich interesy oraz umożliwienie im rozwoju kompetencji zawodowych. Już w pierwszych miesiącach swojego istnienia Koło podjęło aktywną działalność w każdym z wymienionych obszarów. M.in. zorganizowano I Lubelskie Repetytorium TEPIS (16.05.2015) poświęcone kulturze języka polskiego i narzędziom CAT. Ponadto została także zapoczątkowana akcja informacyjna skierowana do lokalnych instytucji publicznych na temat zasad współpracy z tłumaczami przysięgłymi. Siedziba Koła: Linguaton Baltazara Paśnikowskiego 4A, 20-707 Lublin, tel.: 605 880 287 (Beata Brice) E-mail: lubelskie@tepis.org.pl Szkolenia organizowane przez Koło

Koło o sobie

Górnośląskie Koło PT TEPIS z siedzibą w Bytomiu (GKT) powstało w listopadzie 2006 r. w celu integracji środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na Śląsku. Od samego początku działalności GKT warsztaty i szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków, ale i teoretyków przekładu. Kolejne zarządy GKT nawiązują współpracę ze śląskimi szkołami wyższymi i centrami kształcenia tłumaczy (m.in. Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Bankowa, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Nasza działalność to przede wszystkim praktyczne szkolenia i warsztaty wzbogacone zazwyczaj o teoretyczne wprowadzenie przez eksperta z danej dziedziny. Specjalizujemy się w szkoleniach prawnych i prawniczych, ale reagujemy również na zapotrzebowanie rynku i sugestie naszych członków. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami! Skład Zarządu Górnośląskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2024-2027: Prezes: Beata Podlaska Wiceprezes: dr Aleksandra Rduch Wiceprezes: Anna Dyrek Członek Zarządu z funkcją Sekretarza: Beata Marcinkowska Skład Zarządu Górnośląskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2021-2024: Prezes: Aleksandra Podgórniak-Musil Wiceprezes…

Koło o sobie

Dolnośląskie Koło PT TEPIS rozpoczęło działalność w grudniu 2006 roku organizując I Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy Przebieg rozprawy sądowej z udziałem tłumacza. Skład Zarządu Dolnośląskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2024-2027: Prezes: Tatiana Kaczorowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wiceprezes: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz specjalistyczna języka włoskiego Wiceprezes z funkcją sekretarza: Sabina Bursy – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Członek Zarządu: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Prezes Honorowy Dolnośląskiego Koła PT TEPIS: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego Skład Zarządu Dolnośląskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2021-2024: Prezes: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz specjalistyczna języka włoskiego Wiceprezes i sekretarz: Tatiana Kaczorowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wiceprezes i skarbnik: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego   Członek Zarządu: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego Członek Zarządu: Magda Jeong – tłumacz przysięgły języka koreańskiego Członek Zarządu:… Czytaj więcej...