Repozytorium

Słowniki autorskie

Słowniki autorskie zostały udostępnione do wglądu publicznego nieodpłatnie przez uprzejmość i chęć dzielenia się wiedzą ich Autorów, zawsze praktykujących tłumaczy. Niektóre z nich są owocem zwykłego, codziennego doświadczenia translatorskiego, które nakazywało robienie odręcznych notatek w chwilach odkrywania cennych “znalezisk” terminologicznych i frazeologicznych w wyniku badań semantycznych na podstawie literatury przedmiotu, tekstów paralelnych, słowników jedno- i wielojęzycznych oraz encyklopedii i wiedzy nabytej z kontaktów z rodowitymi znawcami języków. Inne słowniki powstały w wyniku współpracy z miarodajnymi instytucjami lub w wyniku własnych badań i doświadczeń terminologicznych, które zostały opisane i opublikowane w czasopiśmie PT TEPIS pn. “Lingua Legis”. Takie słowniki lub czasem tylko słowniczki, stanowiące część artykułów w całości dostępnych w poszczególnych numerach “Lingua Legis”, stanowią stałą podsekcję “słowników autorskich”. Słowniki autorskie, jako dzieła nie zawsze spójne terminograficznie i nie zawsze opracowane zgodnie ze wszystkimi zasadami leksykografii, mogą jednak pełnić rolę źródła cennej inspiracji terminologicznej opartej na doświadczeniu zawodowych tłumaczy, nie obciążając oczywiście ich autorów odpowiedzialnością za decyzje tłumaczy w pracy translatorskiej. Doświadczony tłumacz doskonale wie o tym, że powoływanie się na słownik…