NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOT. ZWROTU KOSZTÓW

W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Tekst ustawy znajduje się tutaj…


KASY FISKALNE – ZMIANA PRZEPISÓW

W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to w istotny – niekorzystny także dla tłumaczy – sposób zmienia limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzedni limit w wysokości 40 tys. zł rocznie został obniżony do 20 tys. rocznie. Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj…


ZASADY PROWADZENIA REPERTORIUM

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument pn. “Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego”, który rozesłała do wiadomości wojewodów i stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Pełny tekst tego ważnego dokumentu znajduje się tutaj…