NOWE KSIĄŻKI DLA TŁUMACZY

Artur D. Kubacki, dobrze znany wszystkim aktywny członek PT TEPIS, stworzył obszerne kompendium wiedzy o zawodzie tłumacza przysięgłego pt. “Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego”. Więcej o tej publikacji tutaj… Anna Młodawska wydała podręcznik pt. “Advanced Legal English for Polish Purposes” do nauki prawniczego języka angielskiego i tłumaczenia prawniczego. Bliższe szczegóły tutaj…