Rada i pozostałe


Beata Sadziak

Beata Sadziak – absolwentka filologii germańskiej w IG UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w ILS UW i Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nauczycielka języka niemieckiego jako obcego. Tłumaczka przysięgła i specjalistyczna języka niemieckiego w Polsce oraz tłumaczka urzędowa i sądowa w Szwajcarii akredytowana przy Sądzie Wyższym kantonu Zurych dla języków roboczych polskiego i niemieckiego oraz wpisana na listy tłumaczy prowadzone w kantonach Zug, Schwyz, St. Gallen, Bazylea-Miasto i Bazylea-Okręg. Członkini PT TEPIS, ASTTI i VZGDÜ. Prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS. Po studiach przez pięć lat pracowała w renomowanej warszawskiej kancelarii prawniczej, co zainspirowało ją do wyboru zawodu tłumaczki i zdawania egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości RP. Od lat mieszka i prowadzi biuro tłumaczeń w Zurychu.

Dominik Mikołajczyk

Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS Tłumacz przysięgły języków niderlandzkiego i angielskiego na listach w Polsce i w Niderlandach, absolwent Niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim i Podyplomowego Studium Przekładu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik stażu dla tłumaczy Komisji Europejskiej w Luksemburgu. W 2008 roku uczestnik inicjator postępowania przed Komisją Europejską o umożliwienie wpisu na polską listę tłumaczom zagranicznym (po spełnieniu wymogów ustawowych). Postępowanie zakończyło się wydaniem rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych (umowy). Pracował w międzynarodowej firmie prawniczej tworząc i zarządzając umowami korporacyjnymi. Jako prezes Dolnośląskiego koła TEPIS, zorganizował popularny cykl warsztatów „Prawo dla nie prawników”.
Anna Setkowicz-Ryszka

Anna Setkowicz-Ryszka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, tłumaczka jęz. angielskiego (uprawnienia TP od roku 2004). Tłumaczka i korektorka, głównie tekstów finansowych i prawniczych, również akademickich. Prowadzi także warsztaty z zakresu tłumaczeń pisemnych w dziedzinach rachunkowości i bankowości.