Bez kategoriiLista tłumaczy – wolontariuszy

W obliczu działań wojennych oraz w geście solidarności z obywatelami Ukrainy PT TEPIS przygotował listę tłumaczy-wolontariuszy, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej. Listę można na bieżąco uzupełniać (Imię i nazwisko / Język / Przysięgły (tak/nie) / Nr tel. / Adres email / Województwo / Miasto)

Prośbę kierujemy przede wszystkim do tłumaczy języka ukraińskiego oraz języka rosyjskiego, ale także do tłumaczy innych języków.

Lista zostanie udostępniona organizacjom i punktom pomocowym oraz urzędom w całej Polsce.

Dziękujemy za inicjatywę p. Sabinie Bursy z Wrocławia

In gesture of solidarity with the people of Ukraine in the wake of the warfare, THE POLISH SOCIETY OF SWORN AND SPECIALIZED TRANSLATORS – PT TEPIS drafted a list of volunteer translators and interpreters who want and who can provide language assistance. Feel free to join the list by filling up the spreadsheet available at the following link: List of Volunteer Translators and Intepreters (Name and surname – Language(s) – Sworn Translations/Certified Translations (YES/NO) – Telephone Number – Email address – Voivodship/Region – City/Town/Area).
Although the request is primarily directed to the translators and interpreters of Ukrainian and Russian, all languages are welcome and all translators’ and interpreters’ assistance is highly appreciated.
The list will be made available to the aid organisations, help points and authorities/offices in Poland


Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim

Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim oraz naszymi koleżankami i kolegami tłumaczami języka ukraińskiego.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Wami myślami ????????

Проявляємо свою солідарність з Українським Народом і нашими колегами перекладачами української мови

Сьогодні ми всі подумки з Вами ????????Pożegnanie Tomasza Borkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. opuścił nas przedwcześnie Kolega Tomek Borkowski w wieku 46 lat, osierocając dzieci, osamotniając matkę i żonę. Rodzina liczyła się z Jego odejściem po nieszczęśliwym upadku, reanimacji i długotrwałej śpiączce, do końca nie tracąc nadziei na cud przebudzenia się.

Tomasz był ambitnym tłumaczem i terminologiem, doktorem n. hum. w zakresie językoznawstwa, współtwórcą zbioru terminologii prawnej PolTerm umieszczonej w zasobach EuroTermBanku, autorem „Polsko-angielskiego słownika terminów prawnych PolTerm z definicjami”, terminologiem i redaktorem zbioru prawa polskiego pt. „The Polish Law Collection” i wieloletnim współpracownikiem Wydawnictwa Translegis.

Zapamiętamy Tomka jako wybitnego profesjonalistę i uczynnego Kolegę, z którego dorobku będziemy zawsze dumni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 8 lutego, o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Stare Powązki, wejście VI bramą, o godz. 14.30.

Rodzinie Tomasza składamy wyrazy serdecznego współczucia

Przyjaciele