Bez kategorii


Lista tłumaczy – wolontariuszy

W obliczu działań wojennych oraz w geście solidarności z obywatelami Ukrainy PT TEPIS przygotował listę tłumaczy-wolontariuszy, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej. Listę można na bieżąco uzupełniać (Imię i nazwisko / Język / Przysięgły (tak/nie) / Nr tel. / Adres email / Województwo / Miasto)

Prośbę kierujemy przede wszystkim do tłumaczy języka ukraińskiego oraz języka rosyjskiego, ale także do tłumaczy innych języków.

Lista zostanie udostępniona organizacjom i punktom pomocowym oraz urzędom w całej Polsce.

Dziękujemy za inicjatywę p. Sabinie Bursy z Wrocławia

In gesture of solidarity with the people of Ukraine in the wake of the warfare, THE POLISH SOCIETY OF SWORN AND SPECIALIZED TRANSLATORS – PT TEPIS drafted a list of volunteer translators and interpreters who want and who can provide language assistance. Feel free to join the list by filling up the spreadsheet available at the following link: List of Volunteer Translators and Intepreters (Name and surname – Language(s) – Sworn Translations/Certified Translations (YES/NO) – Telephone Number – Email address – Voivodship/Region – City/Town/Area).
Although the request is primarily directed to the translators and interpreters of Ukrainian and Russian, all languages are welcome and all translators’ and interpreters’ assistance is highly appreciated.
The list will be made available to the aid organisations, help points and authorities/offices in Poland