Biuletyny PT TEPIS90, lato 2019

Biuletyn TEPIS nr 90, 2019KRONIKA PT TEPIS ► Zapowiedź dorocznej konferencji PT TEPIS XXXIII Warsztaty Przekładu Sądowego i Specjalistycznego ► Nadal zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone ► Obchody Dnia Europy 9 maja 2019 r. ► Majowy spacer z przewodnikiem wzdłuż Osi Saskiej KONFERENCJE ► XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, 27 czerwca 2019 r., UWM Olsztyn ► Konferencja TEW, 17 maja 2019, Warszawa ► Zapowiedż 17. Międzynarodowej Konferencji dla Tłumaczy w Bandar Baru Bangi, Malezja, 20-22 sierpnia 2019 r. ► Zapowiedź Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TRANSLATORYKA I TRANSLACJE VI. Przekład poza słowami: o interdyscyplinarności w tłumaczeniu”, 20-21 września 2019 r., Uniwersytet Łódzki ► 7 th International Conference on Public Services Interpreting and Traslation (PSIT7), 26-27 march 2020, University of Alcalà DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego – szkolenia w sekcjach językowych WAŻNE PISMA ► Pismo do prezesa ZUS wystosowane przez GIOBiPBT w sprawie przetargów na tłumaczenia poświadczone… Czytaj więcej...

89, wiosna 2019

Biuletyn TEPIS nr 89, 2019 KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie konferencji z cyklu TRANSLATING EUROPE pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” ► Spotkanie przedstawicieli KRN, MS i PT TEPIS w Ministerstwie Sprawiedliwości ► Wspólne spotkanie Stowarzyszeń ► Spotkanie przedstawicieli Zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie indeksacji oraz zmiany wysokości stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► Spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPIS oraz spotkania zorganizowane przez Koła terenowe ► Spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych ► Udział przedstawicielek Rady Naczelnej PT TEPIS podczas finału konkursu tłumaczeniowego „Translation Master” we Włocławku ► Przedstawicielka PT TEPIS na V Kongresie Tłumaczy w Lublinie ► Jubileusz 20-lecia Małopolskiego Koła TEPIS w Bachledówce k. Zakopanego ► Zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone KONFERENCJE ► Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi – grudzień 2018 r. ► Zapowiedź konferencji Medius Currens VI. w Toruniu 10-11 maja 2019 r. ► Zapowiedż konferencji INDIALOG w Antwerpii -21-22 listopada… Czytaj więcej...

88, lato/jesień 2018

Biuletyn TEPIS nr 88, 2018KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji PT TEPIS – Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Zakończenie prac nad Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego ► Prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza ► Spotkanie z André Lindemannem ► Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych w aktach notarialnych ► Udział w obchodach Dnia Europy ► Spotkanie z Wojciechem Wołoszykiem ► Medal za Długoletnią SłużbęKONFERENCJE ► Konferencja Tłumaczy 2018 w Warszawie ► Konferencja TRANSLATING Europe Forum – 8-9 listopada 2018 r. ► Konferencja FIT Europe: IP Legislation and Translators – 23 listopada 2018 r. ► Konferencja Translating Europe 1 grudnia 2018 r.DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT – szkolenia sekcji językowy ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Weekend z prawem karnym ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Język… Czytaj więcej...

87, zima 2018

Biuletyn TEPIS nr 87, 2018KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja Translating Europe ► Konferencja PT TEPIS i Walne Zgromadzenie ► Lista osób odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi ► Lista osób odznaczonych Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS ► Obrady w Sekcjach Językowych ► Walne zebrania i wybory w Kołach PT TEPIS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacje poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz; Zapytanie posła Jana MosińskiegoDOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS ► Szkolenia Sekcji Językowych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Podstawy ukraińskiego prawa karnego i cywilnego ► Cykl webinarów dla Członków PT TEPIS ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPISWAŻNE PISMA ► Do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej ► Odpowiedź na pismo Wydziału do Walki z Korupcją ► Do… Czytaj więcej...