Biuletyny PT TEPIS


84, wiosna 2016

TEPIS Biuletyn 84
Biuletyn TEPIS nr 84, 2016
► 25-lecie PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji Jubileuszowej 2015 ► Nowa siedziba PT TEPIS ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Repetytoria dla tłumaczy w Kołach PT TEPIS ► Repetytoria dla tłumaczy w Warszawie + fotorelacja ► Noworoczne spotkania Tepisjan ► Udział PT TEPIS w konsultacjach społecznych ► VI Zgromadzenie EULITA ► PT TEPIS w FIT ► LIT Search – pilotażowy projekt dotyczący utworzenia bazy danych tłumaczy sądowych Unii Europejskiej zakończony ► Spotkanie PT TEPIS-Sądy Okręgowe w Warszawie ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podwyżek dla tłumaczy przysięgłych ► Tablica informacyjna ► 25. lecie Wydawnictwa Translegis ► ISO 17100, czyli pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych ► Cięcia wynagrodzeń tłumaczy w Wielkiej Brytanii ► Tłumacze w Japonii ► Instytucja tłumacza przysięgłego w Szwecji ► Konferencja pt. „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi” ► Konferencja Fundacji Court Watch Polska ► Prezes PT TEPIS członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Critical Link 8 ► Warsztat ELRC w Polsce ► Nasz przedstawiciel na Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Pozarządowych ► PT TEPIS na konferencji „Przekład tekstów specjalistycznych – norma a uzus” ► PT TEPIS na II Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny ► Towarzystwo TEPIS naukowo ► Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna „Translatoryka i Translacje” ► Konferencja Europejskiego Forum Języka Migowego (EFSLI) ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2015 ► Opinia prawna – zwrot zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w razie nieskorzystania z usług tłumacza ► Zmiany w przepisach prawa ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Wspomnienie o Patrycji Kuryszko ► Wspomnienie o Dr René Haeseryn ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


83, Biuletyn jubileuszowy 2015

TEPIS Biuletyn Jubileuszowy

Biuletyn Jubileuszowy, 2015
Ten numer biuletynu poświęcamy w całości Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 października 2015 r.

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


82, 2015

TEPIS Biuletyn 82
Biuletyn TEPIS nr 82, 2015
► Władze PT TEPIS IX Kadencji ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej ► Nowi Członkowie Honorowi PT TEPIS 6 ► Nowe Koło PT TEPIS w Lublinie ► Walne Zebrania i wybory Zarządów Kół PT TEPIS ► Udane Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie ► Marcowe Repetytorium w Warszawie ► Noworoczne Spotkanie Tepisjan w Warszawie ► Podsumowanie wyników ankiety ► Biblioteka ILS UW dziękuje PT TEPIS ► TEPIS do MSW ws. art. 14 uztp 16 ► Spotkanie i rozmowy przedstawicieli PT TEPIS i MS ► Tłumaczenia urzędowe w Europie – koniec pewnej ery? ► PT TEPIS uczestnikiem projektu LIT Search ► Pięciolecie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA ► Walne Zgromadzenie FIT Europe w Atenach ► PT TEPIS w Dyrekcji Generalnej UE w Hiszpanii ► PT TEPIS na konferencji w Opatiji ► PT TEPIS w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 ► Towarzystwo TEPIS Partnerem Projektu Muzeum Miasta Łodzi ► Opinia prawna – stanowisko PT TEPIS nt. kartek z pieczęciami in blanco ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS ► Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


81, 2014

TEPIS Biuletyn 81
Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski ► Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS ► IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS ► Honorowi Prelegenci XXVIII Warsztatów Pragmatyki Zawodowej ► XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Berlińskie impresje pokongresowe ► Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza ► Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy ► Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy ► Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP ► TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP ► TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP ► Koszty podróży tłumacza przysięgłego ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


80, zima 2013

TEPIS Biuletyn 80
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
EULITA uskrzydla polskich i austriackich tłumaczy sądowych, EULITA tłumaczy w europejskim salonie krakowskim 2014 ► Dwudziestolecie członkostwa TEPIS-u w FIT ► Deklaracja współdziałania ws dyrektywy 2010/64/UE ► XXII Repetytorium Tłumaczy Prawniczych i Specjalistycznych ► Międzynarodowa konferencja TEPIS-ÖVGD-EULITA ► Światowy Kongres FIT w Berlinie ► Międzynarodowe Forum FIT w Belgradzie ► Doroczne Zgromadzenie FIT Europe w Nicei ► Takie były XXVII Warsztaty PPiS w Warszawie ► Repetytoria i Warsztaty TEPIS-u w 2014 r ► ZUS nt umów o dzieło z tłumaczami ► Czy tłumacz podlega obowiązkom ODO ► Sukces szwajcarskich tłumaczy przysięgłych ► „Kanadyjskie” wspomnienie o Tadeuszu Mazowieckim ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.