Władze PT TEPISWładze PT TEPIS XI kadencji 2021-2024

Rada Naczelna dr Marta Czyżewska Prezes dr Edward Szędzielorz Wiceprezes Dominik Mikołajczyk Wiceprezes Krystyna Kołodziej Sekretarz generalny Marek Kądzielski Skarbnik Urszula Deja Członek Rady Naczelnej Paulina Leśniak Członek Rady Naczelnej dr Aleksandra Podgórniak-Musil Członek Rady Naczelnej dr Magda Olesiuk-Okomska Członek Rady Naczelnej Janusz Poznański Członek Rady Naczelnej Komisja Rewizyjna dr Mieczysław Żochowski Przewodniczący Anna Michalska Wiceprzewodnicząca Lidia Jurek Sekretarz Sąd Koleżeński Joanna Miler-Cassino Przewodnicząca Anna Halczak Sekretarz dr Ewa Kościałkowska–Okońska Członek Witold Wójcik Członek Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS Ewa Łuczyńska-Gut Kierownik Biura


Ewa Kościałkowska-Okońska

Członek Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Członek Rady Naczelnej (od 2017 r.) oraz członek-ekspert Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i…


Lidia Jurek

Sekretarz Członek zwyczajny PT TEPiS. Członek Zarządu Małopolskiego Koła PT TEPiS. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz przysięgły od 1998 roku. Były wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych. Tłumaczy dla Sądów, Prokuratur, Straży Granicznej, Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Sądach Arbitrażowych w Polsce i za granicą, polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, kancelarii prawnych oraz notarialnych.