Władze PT TEPIS XI kadencji 2021-2024

Rada Naczelna

Krystyna Kołodziej
Krystyna Kołodziej
Sekretarz generalny
Urszula Deja
Urszula Deja
Członek Rady Naczelnej
Paulina Leśniak
Paulina Leśniak
Członek Rady Naczelnej
dr Aleksandra Podgórniak-Musil
dr Aleksandra Podgórniak-Musil
Członek Rady Naczelnej
Magda Olesiuk-Okomska
dr Magda Olesiuk-Okomska
Członek Rady Naczelnej
Janusz Poznański
Janusz Poznański
Członek Rady Naczelnej

Komisja Rewizyjna

Mieczysław Żochowski
dr Mieczysław Żochowski
Przewodniczący
Anna Michalska
Anna Michalska
Wiceprzewodnicząca
Lidia Jurek
Lidia Jurek
Sekretarz

Sąd Koleżeński

Joanna Miler-Cassino
Joanna Miler-Cassino
Przewodnicząca
Anna Halczak
Anna Halczak
Sekretarz
Witold Wójcik
Witold Wójcik
Członek

Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS

Ewa Łuczyńska-Gut
Ewa Łuczyńska-Gut
Kierownik Biura