Władze PT TEPIS XI kadencji 2021-2024

Rada Naczelna

Krystyna Kołodziej
Krystyna Kołodziej
Sekretarz generalny
Urszula Deja
Urszula Deja
Członek Rady Naczelnej
Paulina Leśniak
Paulina Leśniak
Członek Rady Naczelnej
dr Aleksandra Podgórniak-Musil
dr Aleksandra Podgórniak-Musil
Członek Rady Naczelnej
Magda Olesiuk-Okomska
dr Magda Olesiuk-Okomska
Członek Rady Naczelnej
Janusz Poznański
Janusz Poznański
Członek Rady Naczelnej
Wojciech Wołoszyk
Wojciech Wołoszyk
Członek Rady Naczelnej-Pełnomocnik ds. Kontaktów z Biurami Tłumaczy

Komisja Rewizyjna

Mieczysław Żochowski
dr Mieczysław Żochowski
Przewodniczący
Anna Michalska
Anna Michalska
Wiceprzewodnicząca
Lidia Jurek
Lidia Jurek
Sekretarz

Sąd Koleżeński

Joanna Miler-Cassino
Joanna Miler-Cassino
Przewodnicząca
Anna Halczak
Anna Halczak
Sekretarz
Witold Wójcik
Witold Wójcik
Członek

Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS

Ewa Łuczyńska-Gut
Ewa Łuczyńska-Gut
Kierownik Biura