Oświadczenie

Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, solidaryzując się z innymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy w dążeniu do zapewnienia godnego statusu i przyszłości zawodu tłumacza, stoi na stanowisku, że zachowanie tajemnicy zawodowej jest kluczowe dla tłumaczy i stanowi uniwersalną zasadę w relacji tłumacz-klient.

Zasada ta dotyczy nie tylko tłumaczy przysięgłych, ale wszystkich tłumaczy. Zachowanie poufności jest niezbędne do budowania relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Mając na uwadze zaufanie, wzajemny szacunek, a także odpowiedzialną rolę tłumaczy, kwestia tajemnicy zawodowej tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych została ujęta w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego w sposób następujący:

“§ 5. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie fakty, okoliczności i informacje, które poznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem, zwłaszcza informacje, których nieumyślne ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
2. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego obejmuje tajemnicę postępowania, negocjacji, korespondencji, dane osobowe i inne tajemnice prawnie chronione.
3. Tłumacz przysięgły nie może wykorzystywać informacji poufnych, uzyskanych w związku z tłumaczeniem, do osiągnięcia własnych korzyści.”

Wprawdzie polskie prawo przewiduje w ściśle określonych przypadkach możliwość ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową, to jednak w przypadku rozmów z udziałem tłumacza – jeśli rozmowy takie mają być prowadzone w odpowiedniej atmosferze i odnosić zamierzone skutki – strony muszą mieć całkowitą pewność, że mogą bezgranicznie ufać trzeciemu uczestnikowi rozmowy – tłumaczowi. Od tłumacza nie należy oczekiwać, aby składał zeznania przeciwko własnym klientom, bo podważa to zaufanie do tłumaczy i godzi w ich wiarygodność w oczach społeczeństwa.TELEGRAM TEPIS 8/X/2018

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!
Mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję z cyklu Translating Europe pt. Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza, organizowaną przez PT TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w ramach projektu Komisji Europejskiej, finansowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych.
Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIK w Warszawie przy ul. Kopernika 30.
Udział w Konferencji jest bezpłatny i decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy kierowac na adres: tepis@tepis.org.pl
Szczegółowy program podamy wkrótce na naszej stronie intetowej www.tepis.org.pl
i profilu FB.
Łączę pozdrowienia i do zobaczenia 1 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes
prezes@prezes.org.pl