Nagroda PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 2019 przyznana!

Kapituła nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA wyłoniła trzech laureatów tej nagrody. 
Laureatami  nagrody LAUR TŁUMACZA 2019 zostali: 
Pan Janusz Poznański w kategorii tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym, 
Pani Elżbieta Gołębiowska w kategorii tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowy
Interdyscyplinarne Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej  Uniwersytetu Warszawskiego – nagrodę odbierała Kierownik IPSKT – dr  Agata Kornacka
Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce podczas dorocznej Konferencji PT TEPIS  dnia 19 października br.
Serdecznie gratulujemy Wszystkim Laureatom!


Z-ca Dyrektora Wydziału Legislacyjnego Prawa Karnego i Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości o staraniach PT TEPIS na rzecz zmiany rozporządzenia ws. stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

W sobotę 19 października  2019 r.,  podczas sesji plenarnej dorocznej Konferencji PT TEPIS – XXXIII Warsztatów Przekładu, Pan Dyrektor Wojciech Ulitko oraz Pan Naczelnik Bolesław Cieślik odnieśli się do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, opublikowanego 16 października 2019 r. w  Dzienniku Ustaw pod poz. 1975, oraz wieloletnich starań przedstawicieli PT TEPIS na rzecz podniesienia tych stawek. Zarejestrowaliśmy słowa przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób, które nie mogły usłyszeć ich na żywo.


Dziękujemy za podziękowania :)

Dziękujemy naszym członkom i sympatykom za liczne podziękowania i wyrazy uznania za naszą dotychczasową pracę oraz jej efekt w postaci długo oczekiwanego podniesienia stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, które napływają do nas po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Z pewnością jest to pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych. Nie spoczywamy jednak na laurach – przed nami kolejne wyzwania, o którym pisaliśmy w  ostatnim telegramie:  przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, faktyczne urealnienie naszych stawek,  jak i uaktualnienie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. To najbliższe cele PT TEPIS w ramach Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, nad którymi zaczynamy pracę już od najbliższego poniedziałku.  

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego opublikowane!

 Warszawa, 16 października 2019 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Stawki zostały podniesiono o około 50%. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Po 15 latach starań  PT TEPIS i po 5 latach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, powołanego z inicjatywy naszego Towarzystwa, głos stowarzyszeń  PT TEPIS, STP, BST i LST, walczących o wyższe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, został częściowo wysłuchany. 

Krótki opis działań PT TEPIS na rzecz podniesienia stawek  znajdziecie Państwo pod adresem: https://tepis.org.pl/2019/09/23/podsumowanie-staran-pt-tepis-o-podwyzszenie-stawek-wynagrodzenia-tlumaczy-przysieglych/

Przed nami kolejne wyzwanie: przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia, uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, oraz faktyczne urealnienie naszych stawek. To najbliższe cele PT TEPIS w toku dalszych prace ww. Zespołu.

Mamy nadzieję na dalszą konsolidację wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!      

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Konferencja PT TEPIS – XXXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego już 19-20 października 2019 r.!

Podczas Konferencji ogłosimy laureatów nagrody Towarzystwa TEPIS – LAUR TŁUMACZA  2019 r. – w kategorii:

 –  tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym

– tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym

– osoba/instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Konferencja, uroczystość wręczenia nagrody i tradycyjny już toast hieronimkowy uświetnią obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Tłumacza.

Spotykamy się w ADN Centrum Konferencyjnego, w Budynku Atrium Tower w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25.

Zapraszamy!

Galeria