TELEGRAM TEPIS 31/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

Zbliżające się Święta Wielkanocne będą dla nas Wszystkich z pewnością inne, ale postarajmy się, by były zdrowe, pełne solidarności, optymizmu i nadziei na powrót do normalności.

Już dzisiaj myśl o spotkaniu Państwa w siedzibie Towarzystwa, podczas naszych szkoleń, czy spotkań integracyjnych w tym jubileuszowym roku napawa mnie i członków Rady Naczelnej oraz Zarządów Kół Terenowych radością!

Życzymy Państwu zdrowia, nadziei i prawdziwej pogody ducha!

Zofia Rybińska
prezes


TELEGRAM TEPIS 30/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że rozumiejąc trudną sytuację, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii  i w związku ze znacznym zmniejszeniem możliwości zarobkowych wielu tłumaczy, Rada Naczelna postanowiła utrzymać do końca 2020 roku obniżoną składkę członkowską w wysokości 200 zł.

Rada Naczelna najchętniej zaproponowałaby większą zniżkę, ale – sami Państwo rozumieją – musimy i chcemy utrzymać Towarzystwo w tej trudnej sytuacji, aby nadal móc wspierać Państwa, odpowiadać na wszelkie pytania, stwarzać możliwości dla doskonalenia zawodowego i kontynuować działania zmierzające do poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.   

Dziękujemy wszystkim, którzy już wpłacili składkę i wspierają działania PT TEPIS.

Przypominamy, że osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek.

Z życzeniami zdrowia i nadziei na szybki powrót normalnego życia!

Zofia Rybińska

prezesUtrata zleceń w wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19

Z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z wystąpieniem koronawirusa w naszym kraju. W wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 odwoływane są masowo  konferencje, spotkania  i inne wydarzenia wymagające obecności tłumacza, w tym przysięgłego, co oznacza utratę zarobków tłumaczy.

W związku z tak wyjątkową sytuacją zwróciliśmy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10.03.2020) z wnioskiem o objęcie  tłumaczy programem pomocy publicznej w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji, deklarując jednocześnie gotowość do wypracowania instrumentów wsparcia dla tłumaczy,  a następnie ich skutecznego wdrożenia, by tłumacze mogli przetrwać tę kryzysową sytuację.

Mamy także świadomość, że wielu z nas mogłoby tłumaczyć na odległość (np. przez telefon lub Skype). Dlatego też zapraszamy osoby chętne do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy tepis@tepis.org.pl. Prosimy podać w treści maila parę językową, specjalizację oraz ewentualnie wskazać orientacyjne godziny dostępności, zaś w tytule – tłumaczenie na odległość.

Państwa zgłoszenia stanowić będą jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb tego programu.

Zgłoszenia tłumaczy chętnych do wykonywania tego rodzaju czynności PT TEPIS przekaże organom administracji publicznej: Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, zainteresowanym współpracą z tłumaczami na powyższych zasadach.