Telegram 33/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

W  wielką radością pragnę przekazać Państwu informację o powstaniu  Zagranicznego Koła PT TEPIS.

Koło zostało utworzone 4 maja 2020 r. na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS, złożony przez Kol. Beatę Sadziak, jako przewodniczącą Komitetu Założycielskiego.

Członkowie Komitetu Założycielskiego mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w różnych krajach, m.in. w Austrii,  Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Zagraniczne Koło PT TEPIS rozpoczęło swoją działalność dnia 26 maja 2020 r. w 30. rocznicę I Walnego Zgromadzenia PT TEPIS i już 1 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie online członków Koła, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Naczelnej PT TEPIS.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online, mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS życzę Członkom Zagranicznego Koła PT TEPIS satysfakcji i wielu sukcesów!

Zofia Rybińska

prezes


Telegram 32/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Z okazji 30. rocznicy I Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli  PT TEPIS składam serdeczne życzenia wszystkim Członkom i dziękuję za 30 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślimy o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 10. kadencji, na czele ze spiritus movens utworzenia naszego Towarzystwa i kierowania nim, obecną Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską. Im wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

Ten ważny jubileusz obchodzimy w wyjątkowym roku Stulecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce. Jubileusz, szczególnie okrągły, to znakomita okazja do podsumowania  dokonań i osiągnięć, ale także do tego, aby wytyczyć dalsze kierunki pozytywnych zmian dla naszego środowiska i wybrać najlepszą drogę, którą Towarzystwo powinno kroczyć przez kolejne lata działalności.

Jesteśmy dumni z dokonań Towarzystwa w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wszyscy, wspólnie zrobiliśmy duży krok w kierunku profesjonalizacji zawodu tłumacza przysięgłego i podniesienia jego statusu.

Jesteśmy jednocześnie  świadomi wyzwań, jakie mamy tu, w Polsce, i jak wiele jest jeszcze przed nami do zrobienia, abyśmy my, tłumacze przysięgli i specjalistyczni, mogli cieszyć się w pełni naszą pracą, czerpać z niej satysfakcję, ze spokojem patrzeć w przyszłość, a także z dumą świętować każdą kolejną rocznicę powstania Towarzystwa TEPIS.

Dziękuję za wsparcie, sugestie, pomysły i inspiracje do podejmowania kolejnych działań na rzecz nas wszystkich – tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Zofia Rybińska
prezes

www.tepis.org.pl