Dziękujemy za podziękowania :)

Dziękujemy naszym członkom i sympatykom za liczne podziękowania i wyrazy uznania za naszą dotychczasową pracę oraz jej efekt w postaci długo oczekiwanego podniesienia stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, które napływają do nas po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Z pewnością jest to pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych. Nie spoczywamy jednak na laurach – przed nami kolejne wyzwania, o którym pisaliśmy w  ostatnim telegramie:  przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, faktyczne urealnienie naszych stawek,  jak i uaktualnienie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. To najbliższe cele PT TEPIS w ramach Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, nad którymi zaczynamy pracę już od najbliższego poniedziałku.  

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego opublikowane!

 Warszawa, 16 października 2019 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Stawki zostały podniesiono o około 50%. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Po 15 latach starań  PT TEPIS i po 5 latach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, powołanego z inicjatywy naszego Towarzystwa, głos stowarzyszeń  PT TEPIS, STP, BST i LST, walczących o wyższe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, został częściowo wysłuchany. 

Krótki opis działań PT TEPIS na rzecz podniesienia stawek  znajdziecie Państwo pod adresem: https://tepis.org.pl/2019/09/23/podsumowanie-staran-pt-tepis-o-podwyzszenie-stawek-wynagrodzenia-tlumaczy-przysieglych/

Przed nami kolejne wyzwanie: przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia, uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, oraz faktyczne urealnienie naszych stawek. To najbliższe cele PT TEPIS w toku dalszych prace ww. Zespołu.

Mamy nadzieję na dalszą konsolidację wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!      

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Konferencja PT TEPIS – XXXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego już 19-20 października 2019 r.!

Podczas Konferencji ogłosimy laureatów nagrody Towarzystwa TEPIS – LAUR TŁUMACZA  2019 r. – w kategorii:

 –  tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym

– tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym

– osoba/instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Konferencja, uroczystość wręczenia nagrody i tradycyjny już toast hieronimkowy uświetnią obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Tłumacza.

Spotykamy się w ADN Centrum Konferencyjnego, w Budynku Atrium Tower w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25.

Zapraszamy!

Galeria


Zmiana wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych – ważna informacja!

Zgodnie z informacją uzyskaną przed chwilą od naczelnika Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Zbigniewa Pałki, który wraz z nami śledził codziennie losy rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Po tylu latach starań niezmiernie cieszy nas ta wiadomość, czekamy z niecierpliwością na skierowanie rozporządzenia do ogłoszenia!


Forum Prezesów FIT, Walne Zebranie FIT Europe i obchody 65-lecia austriackiego stowarzyszenia UNIVERSITAS

W niedzielę 6 października br. prezes TEPIS Zofia Rybińska uczestniczyła w pierwszym Forum Prezesów stowarzyszeń należących do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, której TEPIS jest członkiem od 1993 r. Wśród tematów znalazły się m.in. kwestie podniesienia rangi zawodu tłumaczy pisemnych, ustnych i terminologów, potrzeba współpracy z innymi grupami zawodowymi, konieczność doskonalenia zawodowego, a także wypracowania w wielu organizacjach systemów akredytacyjnych. Zagadnieniem nurtującym wielu uczestników było też „Czy maszyna zastąpi człowieka?”. Tematem wspólnym dla wielu organizacji okazuje się też problem wynagrodzenia, przetargów czy zbyt małego zainteresowania rządów sprawami tłumaczy.  

Forum Prezesów poprzedziła konferencja zorganizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Tłumacza i 65-leciem austriackiego stowarzyszenia UNIVERSITAS (4 października) oraz doroczne Walne Zgromadzenie FIT Europe (5 października). Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano dotychczasową roczną pracę Zarządu FIT Europe, przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań na temat doskonalenia zawodowego i prace nad planowaną w Europie kampanią reklamową. Dyskusja objęła też szereg innych kwestii, m.in. tłumaczenia audiowizualne oraz RODO.   Wiele z tych zagadnień dotyczy nas, tłumaczy w Polsce; są one dla nas bardzo ważne, a wymiana doświadczeń zawsze jest konstruktywna i przynosi obopólne korzyści. Obecność w rodzinie organizacji zrzeszających tłumaczy jest niewątpliwie ważna dla naszego stowarzyszenia.