Bez kategoriiNasz niedzielny spacer po Warszawie

W niedzielne przedpołudnie spotkaliśmy się na Krakowskim Przedmieściu, by wspólnie pospacerować wśród warszawskich zabytków. Naszym przewodnikiem był niezastąpiony dr Mieczysław Żochowski, wieloletni członek PT TEPIS, tłumacz języków rosyjskiego i włoskiego, a dzisiaj prezes Zarządu PTTK Mazowsze, który podzielił się z nami swoją ogromną wiedzą o historii miasta. Choć trasa prowadziła tradycyjnym szlakiem, tzw. Osią Saską, od pomnika Bolesława Prusa, przez kościół Wizytek, uniwersytet, plac Piłsudskiego do Ogrodu Saskiego i placu Żelaznej Bramy z pałacem Lubomirskich, naszemu znakomitemu Koledze udało się nas wielokrotnie zaskoczyć i poszerzyć naszą wiedzę. Spacer zakończyliśmy w siedzibie PT TEPIS przy herbatce, studiując dawne ryciny i plany. Dziękujemy naszemu cicerone za bardzo udaną przechadzkę, a członków i sympatyków TEPIS już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne takie spotkanie


Telegram TEPIS nr 17/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!
Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody:
– Statuetka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA
w kategoriach:
– tłumacz przysięgły wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
– tłumacz specjalistyczny wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
– zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych osoba lub instytucja.
Prosimy o zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz via profil FB do 15 lipca 2019 roku
Ważne zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
Nominowany tłumacz przysięgły:…………………………………………………………..
Nominowany tłumacz specjalistyczny:…………………………………………………….
Nominowana osoba lub instytucja:……………………………………………………….….
Kategoria:……………………………………………………………………………………….……
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba nominująca: ……………………
Tel. kontaktowy:………………………..
Data:………………………………………..
Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Z pozdrowieniami
W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes


KONTYNUUJEMY ZWALCZANIE PRZETARGÓW NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

W ślad za odpowiedzią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, który podzielił opinię PT TEPIS oraz Grupy Inicjatywnej Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej o niedopuszczalności obejmowania reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów określonych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, w dniu 29 kwietnia br., w siedzibie PT TEPIS, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli tej Grupy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PT TEPIS Pan mec. Paweł Gugała, Pani Anna Kotarska, Pan Wojciech Wołoszyk i prezes Zofia Rybińska. Zebrani przygotowali kolejne pismo do Prezes ZUS dołączając kopie pism, w tym m.in. Departamentu UZTP i opinię mec. Pawła Gugały.
O wcześniejszych działaniach PT TEPIS i Grupy Inicjatywnej pisaliśmy link do strony


Spacer Tepisjan po Warszawie 19 maja br.

Szanowni Państwo, Drodzy Tepisjanie i Sympatycy PT TEPIS,
zapraszamy na spacer po Warszawie w towarzystwie wieloletniego przewodnika, prezesa Zarządu PTTK Mazowsze, tłumacza języków rosyjskiego i włoskiego i naszego wieloletniego kolegi Tepisjanina, dr Mieczysława Żochowskiego. Zwiedzanie zaplanowaliśmy na niedzielę 19 maja od godz. 10.00 ( przewidujemy ok. 2 godzinnego spaceru). Spotykamy się przy pomniku Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu a następnie przechodzimy do placu Piłsudskiego, przez Ogród Saski, pałac Lubomirskich, Halę Mirowską, ulicę Graniczną, Plac Grzybowski i ul. E. Plater. Wytrwałych zapraszamy na kawę lub herbatę z ciasteczkami w siedzibie PT TEPIS!