Bez kategorii


Spotkanie noworoczne w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne organizowane przez Radę Naczelną w siedzibie Towarzystwa w Warszawie (ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 05-077 Warszawa) w dniu 12 stycznia 2019 roku o godz. 16:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na adres:  tepis@tepis.org.pl.

Do zobaczenia!Oświadczenie

Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, solidaryzując się z innymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy w dążeniu do zapewnienia godnego statusu i przyszłości zawodu tłumacza, stoi na stanowisku, że zachowanie tajemnicy zawodowej jest kluczowe dla tłumaczy i stanowi uniwersalną zasadę w relacji tłumacz-klient.

Zasada ta dotyczy nie tylko tłumaczy przysięgłych, ale wszystkich tłumaczy. Zachowanie poufności jest niezbędne do budowania relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Mając na uwadze zaufanie, wzajemny szacunek, a także odpowiedzialną rolę tłumaczy, kwestia tajemnicy zawodowej tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych została ujęta w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego w sposób następujący:

“§ 5. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie fakty, okoliczności i informacje, które poznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem, zwłaszcza informacje, których nieumyślne ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
2. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego obejmuje tajemnicę postępowania, negocjacji, korespondencji, dane osobowe i inne tajemnice prawnie chronione.
3. Tłumacz przysięgły nie może wykorzystywać informacji poufnych, uzyskanych w związku z tłumaczeniem, do osiągnięcia własnych korzyści.”

Wprawdzie polskie prawo przewiduje w ściśle określonych przypadkach możliwość ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową, to jednak w przypadku rozmów z udziałem tłumacza – jeśli rozmowy takie mają być prowadzone w odpowiedniej atmosferze i odnosić zamierzone skutki – strony muszą mieć całkowitą pewność, że mogą bezgranicznie ufać trzeciemu uczestnikowi rozmowy – tłumaczowi. Od tłumacza nie należy oczekiwać, aby składał zeznania przeciwko własnym klientom, bo podważa to zaufanie do tłumaczy i godzi w ich wiarygodność w oczach społeczeństwa.Transmisja konferencji na żywo

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej zaprasza na konferencję pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” z cyklu „TRANSLATING EUROPE” organizowaną w sobotę, 1 grudnia 2018 roku, w godz. 09:3017:00.

Link do transmisji: Facebook.com/TranslatingForEurope

na stronach Tepisu: Transmisja konferencji na żywo