Bez kategorii


Ważne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Rozporządzenie wprowadza szereg zmian do aktualnie obowiązujących przepisów, a także rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Kary za naruszenie przepisów są bardzo wysokie.
W związku z tym zapraszamy wszystkich tłumaczy na szkolenie w zakresie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Szczegóły w załączniku:
RODO szkolenie 2 lutego lub 9 lutego 2018 r.Kasy fiskalne 2018

W zakładce Tłumacz przysięgły/Działalność TP zamieściliśmy najnowsze informacje o zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania  usług na rzecz osób fizycznych przez tłumaczy w roku 2018 w związku z opublikowaniem, w dniu 28 grudnia 2017 r., Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. „kas fiskalnych”), jak i tekst wspomnianego rozporządzenia. Zapraszamy do lektury.Pomorskie Koło zaprasza na spotkanie noworoczne i walne zebranie Koła (20.01.2018 r.)

Pomorskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Szkoła Tłumaczy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na wykład dr Bogny Wach pt. Prawa człowieka oraz spotkanie noworoczne tłumaczy 2018 i walne zebranie Pomorskiego Koła TEPIS (dla zrzeszonych)

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki praw człowieka. Problematyka ta jest szczególnie aktualna we współczesnym świecie na płaszczyźnie krajowej, regionalnej (europejskiej) oraz uniwersalnej (międzynarodowej), szczególnie w obecnej sytuacji politycznej związanej z migracjami oraz zagrożeniem terroryzmem i konfliktami zbrojnymi. Zarysowany zostanie system ochrony praw człowieka w Radzie Europy, który zapewnia najpełniejszą i najbardziej efektywną ochronę tych praw poprzez możliwość odwołania pokrzywdzonego się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego wyroki mają charakter wiążący dla państw – stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Termin: 20.01.2018 r. (sobota)
Szczegóły w załączniku:  Spotkanie Noworoczne  Szczecin 20_01_2018