Bez kategorii


Spacer Tepisjan po Warszawie 19 maja br.

Szanowni Państwo, Drodzy Tepisjanie i Sympatycy PT TEPIS,
zapraszamy na spacer po Warszawie w towarzystwie wieloletniego przewodnika, prezesa Zarządu PTTK Mazowsze, tłumacza języków rosyjskiego i włoskiego i naszego wieloletniego kolegi Tepisjanina, dr Mieczysława Żochowskiego. Zwiedzanie zaplanowaliśmy na niedzielę 19 maja od godz. 10.00 ( przewidujemy ok. 2 godzinnego spaceru). Spotykamy się przy pomniku Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu a następnie przechodzimy do placu Piłsudskiego, przez Ogród Saski, pałac Lubomirskich, Halę Mirowską, ulicę Graniczną, Plac Grzybowski i ul. E. Plater. Wytrwałych zapraszamy na kawę lub herbatę z ciasteczkami w siedzibie PT TEPIS!


Publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”.

Już jest! Świeża, pachnąca farbą drukarską, prosto z drukarni, publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt opartych na autentycznych sprawach i aktualnym orzecznictwie zagadnień prawnych (kazusów) związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego wraz z propozycjami rozwiązań oraz wzorami pism procesowych i dokumentów niezbędnych w komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości i klientami, takich jak wnioski, zażalenia, pozwy, skargi, wezwania do zapłaty itp.

Znajdziemy w niej m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy można odwołać się od wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego?Brak dostępnego opisu zdjęcia.
– Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta?
– Kiedy stosować stawki urzędowe, a kiedy wolnorynkowe?
– Czy można żądać od organów wymiaru sprawiedliwości odsetek za opóźnienia w płatności?
– W jakich sytuacjach można żądać wyższego wynagrodzenia?
– Jak prawidłowo dokumentować koszty podróży i noclegu?
– Czy należy się wynagrodzenie za czas podróży tłumacza,
– W jaki sposób prawidłowo zaskarżać orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości?
– Co zrobić, gdy nie złożono w terminie wniosku o wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu?
– Czy i komu można ujawnić informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego?
– Jak skutecznie dochodzić zwrotu utraconego zarobku w razie nieskorzystania przez organ z usług  tłumacza?
– Czego może żądać od tłumacza przysięgłego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?
– Co obejmuje ubezpieczenie tłumacza od odpowiedzialności cywilnej?

Autorami publikacji są:
Paweł Gugała – adwokat w kancelarii SG Legal, tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego – od wielu lat doradza PT TEPIS w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych.
Monika Antosik-Bandurska – adwokat w kancelarii SG Legal, specjalizuje się w prawie procesowym, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Pozycja dostępna w sprzedaży.
Cena: 57 zł + koszty wysyłki. Można odebrać osobiście w siedzibie Towarzystwa.
Zamówienia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie

 


Trzymamy rękę na pulsie

W ostatnich tygodniach odbyliśmy wiele spotkań i konsultacji. Trzymamy rękę na pulsie, aby prace nad urealnieniem stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych postępowały i podwyżki wynagrodzenia zostały przyznane zgodnie z zapowiedzią Ministra Michała Wójcika w piśmie z 22.01.2019 r.TELEGRAM TEPIS 14/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Z ogromną przyjemnością informuję, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o wydrukowaniu Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (KZTP) i przekazaniu każdemu P.T. Członkowi Towarzystwa TEPIS egzemplarza tej publikacji. Pragnę także przypomnieć, że KZTP jest opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa.

Biuro Towarzystwa rozpocznie wysyłkę na podany nam przez Państwa adres. Gdyby uległ on zmianie, prosimy o podanie aktualnego adresu na adres mailowy Biura tepis@tepis.org.pl.

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes