Bez kategorii


TELEGRAM TEPIS 13/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Rada Naczelna PT TEPIS i Członkowie Towarzystwa dziękują Zarządowi Małopolskiego Koła PT TEPIS za wieloletnią pracę społeczną, gratulują dotychczasowych osiągnięć i życzą satysfakcji, dumy oraz wielu inspiracji do dalszych działań na rzecz tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Małopolsce.

Małopolskie Koło PT TEPIS świętuje 20-lecie działalności podczas wyjazdowego, jubileuszowego XXIV Repetytorium dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, organizowanego w Bachledówce k. Zakopanego w dniach 5-7.04.2019 r.

Pozdrawiam i do zobaczenia w Bachledówce wieczorem!

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska
prezesThe European Commission is looking for highly-qualified translators

The European Commission’s Directorate-General for Translation (DG Translation) will launch a new call for tender for translation services in the second quarter of 2019.
The 49 language combinations sought are:
• English (EN) into BG, HR, CS, DA, NL, ET, FI, FR, DE, EL, HU, GA, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SK, ES and SV
• BG, HR, CS, NL, FI, FR, DE, EL, HU, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SK, ES and SV into EN
• DE, EL, ES, IT and NL into FR
• FR into DE and NL
DGT is looking for highly qualified and experienced translation service providers on whom it can rely. The new type of contract entails new possibilities as regards communication between DGT and its contractors and enables us to build up real partnership, striving to obtain the highest quality possible.
More information is available in the Prior Information Notice.
To raise awareness among potential tenderers, clarify any misunderstandings or doubts and answer questions, DG Translation will organise information seminars in most EU capitals. The first information session will take place in Brussels on 21 May. Relevant information will be available at https://ec.europa.eu/info/tender/trad19 in due time.
If you have any questions about this call for tender, you may want to contact DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu – however, please note that for legal reasons, replies shall be given only after the publication of the Contract Notice, which is foreseen around 20 May 2019.
We would be grateful if you could disseminate this information among your contacts/members.
Best regards,
External Translation Unit
Directorate-General for Translation
European Commission


Ciąg dalszy walki z przetargami na tłumaczenia poświadczone

Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych podziela opinię PT TEPIS o niedopuszczalności obejmowania reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów określonych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, czyli sądów, prokuratur, policji  organów administracji publicznej w  ramach postępowań prowadzonych przez te organy na podstawie przepisów ustawy.

O poprzednim etapie naszych prac nad problemem przetargów na tłumaczenia poświadczone pisaliśmy tutaj: http://tepis.org.pl/2018/10/29/zwalczamy-przetargi-na-tlumaczenia-poswiadczone/. W wyniku opisanego w poprzedniej informacji spotkania, dalszych prac i konsultacji w środowisku tłumaczy powstała koncepcja wystąpienia w tej sprawie do Prezesa ZUS. W trakcie prac nad treścią wystąpienia zawiązała się Grupa Inicjatywna Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej, której członkowie podpisali pismo, skierowane wraz z uzasadnieniem prawnym do Prezesa ZUS, Ministerstwa Sprawiedliwości i Urzędu Zamówień Publicznych (w listopadzie 2018 r.).

Celem wystąpienia do ww. organów było uzyskanie ich stanowisk w przedmiocie dopuszczalności organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie tłumaczeń poświadczonych na rzecz sądów, prokuratur, policji  organów administracji publicznej w  ramach postępowań prowadzonych przez te organy na podstawie przepisów ustawy.

Po czterech miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, który podziela nasze stanowisko w tej sprawie:

pp2019-03-11s


Przygotowania do obchodów stulecia zawodu tłumacza przysięgłego

W roku 2020 przypada 100. rocznica uchwalenia ustawy z dnia 16 lipca 1920 roku zmieniającej ustawę o postępowaniu karnem dla b. zaboru austriackiego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 sierpnia 1920 roku w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem. Te akty uznawane są przez środowisko tłumaczy przysięgłych za początek 100-letniej historii tłumaczy przysięgłych w Polsce.

W roku 2020 przypada także jubileusz 30-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Dla upamiętnienia obu tych rocznic Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizuje w 17-18 października 2020 roku konferencję poświęconą historii tłumaczy przysięgłych w Polsce oraz różnym aspektom ich pracy.

Obchody setnej rocznicy będą wpisywały się także w obchody 100-lecia  odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przypominamy też, że nasza doroczna konferencja wraz z towarzyszącymi jej warsztatami – w tym roku już XXXIII – odbędzie się w dnia dniach 19 – 20 października 2019 r.

Już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie sobie tych terminów!