Bez kategorii


Stanowisko BST, LST, STP, TEPIS-u oraz ZZTPwP ws. projektu MS dot. rozporządzenia w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego. Dziękujemy za przesłane przez Państwa opinie!

6 lipca 2023 r. pięć organizacji stowarzyszających tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych, przedstawiło wspólne stanowisko ws. projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest ono kompromisem wypracowanym wspólnie w ostatnich dniach i przyczynkiem do dyskusji z MS tak szybko, jak to będzie możliwe.


Propozycja MS ws. zmian stawek za tłumaczenia poświadczone! Czekamy na Państwa opinie!

23 czerwca 2023 r. otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Do 30 czerwca 2023 r. czekamy na Państwa uwagi, które – wraz z innymi stowarzyszeniami – chcemy opracować i przekazać do Ministerstwa. Projekt zmian znajduje się tu.