Bez kategorii


Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim

Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim oraz naszymi koleżankami i kolegami tłumaczami języka ukraińskiego.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Wami myślami ????????

Проявляємо свою солідарність з Українським Народом і нашими колегами перекладачами української мови

Сьогодні ми всі подумки з Вами ????????Pożegnanie Tomasza Borkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. opuścił nas przedwcześnie Kolega Tomek Borkowski w wieku 46 lat, osierocając dzieci, osamotniając matkę i żonę. Rodzina liczyła się z Jego odejściem po nieszczęśliwym upadku, reanimacji i długotrwałej śpiączce, do końca nie tracąc nadziei na cud przebudzenia się.

Tomasz był ambitnym tłumaczem i terminologiem, doktorem n. hum. w zakresie językoznawstwa, współtwórcą zbioru terminologii prawnej PolTerm umieszczonej w zasobach EuroTermBanku, autorem „Polsko-angielskiego słownika terminów prawnych PolTerm z definicjami”, terminologiem i redaktorem zbioru prawa polskiego pt. „The Polish Law Collection” i wieloletnim współpracownikiem Wydawnictwa Translegis.

Zapamiętamy Tomka jako wybitnego profesjonalistę i uczynnego Kolegę, z którego dorobku będziemy zawsze dumni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 8 lutego, o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Stare Powązki, wejście VI bramą, o godz. 14.30.

Rodzinie Tomasza składamy wyrazy serdecznego współczucia

Przyjaciele