Bez kategorii


Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację, że 16.06.2021 odeszła przedwcześnie pani Joanna Maria Spychała, tłumaczka języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, akredytowana tłumaczka UE, członkini AIIC. Należała Ona do grona Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych i była jego pierwszą Prezeską (2016-2020). Pożegnanie pani Spychały nastąpi 23 czerwca 2021 w Pobiedziskach pod Poznaniem, o godz. 12:30.
Księga Kondolencyjna online powstała w celu zgromadzenia wpisów Koleżanek i Kolegów, a następnie przekazania ich w ręce Rodziny
: Księga Kondolencyjna .

Jeśli ktoś chciałby przekazać Rodzinie lub Stowarzyszeniu odrębne wspomnienia lub zdjęcia, prosimy o mail na adres kontakt@pstk.org.pl

Telegram TEPIS nr 8/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

9.06.2021 r. otwieramy dla naszych Członków nową zakładkę Q&A, w której znajdą Państwo pytania z odpowiedziami opracowane przez nasze Kolegium Konsultacyjne. Odpowiedzi są dostępne po zalogowaniu. Przypominamy, że każdy Członek Towarzystwa może zgłosić się do Biura PT TEPIS w sprawie danych do logowania, które umożliwią mu min. dostęp do odpowiedzi w zakładce Q&A, a także materiałów w Repozytorium i wszystkich numerów Biuletynów.

Dziś przedstawiamy pierwszych 14 pytań z odpowiedziami. Poruszono w nich następujące kwestie:

 • Czy tłumacz/tłumacz przysięgły, wezwany przez sąd na tłumaczenie ustne, może wnioskować o wynagrodzenie w razie niestawiennictwa obcokrajowca?
 • Gdzie należy wpisać przychód z tłumaczenia w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej?
 • Czy tłumacze/tłumacze przysięgli są zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online?
 • Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas poświęcony na zapoznanie się z aktami sprawy?
 • W jakim trybie i jakim organom tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci?
 • Co wchodzi w zakres kompetencji wojewody sprawującego kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych?
 • Czy można udostępnić urzędową pieczęć tłumacza przysięgłego osobie trzeciej w celu opatrzenia poświadczonego dokumentu wspomnianą pieczęcią, np. w ramach zlecenia czynności biurowych (udostępnienie pieczęci in blanco)?

Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi pomogą Państwu w wykonywaniu zawodu TŁUMACZA i kontaktach z różnymi instytucjami. Zapraszamy do lektury!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Konsultacyjne

TELEGRAM TEPIS nr 7/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

26 maja to ważna data w historii naszego Towarzystwa. 31 lat temu odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Założycieli PT TEPIS. Z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Członkom dziękując jednocześnie za 31 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa. Bez Państwa zaangażowania, uwag – także tych krytycznych – czy inicjatyw nie moglibyśmy z radością świętować tej rocznicy.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślę o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 11. kadencji, na czele z inicjatorką utworzenia naszego Towarzystwa, Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską, która stała na jego czele przez osiem kadencji, a także Prezes Honorową Zofią Rybińską, która sprawowała funkcję prezesa Towarzystwa w IX i X kadencji. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

31. rocznica działalności Towarzystwa niech będzie okazją do przekazania Państwu informacji o przyznaniu odznaczeń państwowych dla naszych zasłużonych Koleżanek i Kolegów, o które wystąpiła jeszcze Rada Naczelna X kadencji:

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – dr Danuta Maria Kierzkowska

Złoty Krzyż Zasługi – Zofia Rybińska, Barbara Bosek, Joanna Miler-Cassino, Dorota Staniszewska-Kowalak

Srebrny Krzyż Zasługi – Małgorzata Andrzejewska, Anna Setkowicz-Ryszka 

Odznaczenia w Kołach PT TEPIS

Małopolskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Krystyna Kołodziej

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Witold Wójcik

Brązowy Krzyż Zasługi – Anna Halczak, Urszula Deja

Zachodniopomorskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Beata Kędzia-Klebeko

Górnośląskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr Aleksandra Podgórniak-Musil

Brązowy Krzyż Zasługi – Aleksandra Cichoń-Królikowska

Dolnośląskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Jerzy Ogonowski

Brązowy Krzyż Zasługi – Dominik Mikołajczyk 

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia oraz energii na kolejne lata! Dalsze informacje otrzymają Państwo z Biura PT TEPIS!

dr Marta Czyżewska

Prezes PT TEPIS


Pierwsze wybory nowych Zarządów Kół PT TEPIS już za nami !

Gratulujemy pani Katarzynie Biernackiej-Licznar, od 12.05.2021 prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Beacie Sadziak, od 12.05.2021 ponownie prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Matulewskiej, od 14.05.2021 ponownie prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Podgórniak-Musil, od 14.05.2021 ponownie prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Joannie Bałamącek, od 14.05.2021 prezes Zachodniopomorskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Monice Mostowy, od 14.05.2021 ponownie prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulacje dla pani Karoliny Sachy, od 20.05.2021 ponownie prezes Podlaskiego Koła PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS nr 4/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

23 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To doroczne święto organizowane jest  od 1995 r. przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Data jest symboliczna, bowiem tego dnia urodzili się lub zmarli wielcy pisarze – Miguel de Cervantes, William Szekspir czy Vladimir Nabokov…

Z okazji święta książek my też mamy dla naszych Członków prezent!

Do końca kwietnia br. można nabyć książkę pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”, której autorami są mec. Paweł Gugała i mec. Monika Antosik-Bandurska, w cenie 40 zł (plus koszty wysyłki) (zamiast 57 zł plus koszty wysyłki!).

Dodatkowo dla pierwszych dwudziestu  Zamawiających wyślemy książki na koszt PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS nr 3/XI/2021

Z ostatniej chwili!!! Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dotyczące działania Kół i ich władz, wyborów do Zarządów Kół, a także możliwości powołania nowych Kół – środa, 28 kwietnia 2021 r. , godz. 19.00.Link: https://us02web.zoom.us/j/87395483365?pwd=SW9hV3c1NUJ1eEFYZjBHaDBhdkJBQT09 Meeting ID: 873 9548 3365, Passcode: 852699

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy Państwa status jako członków nadzwyczajnych jest nadal aktualny. Być może przyszedł czas, aby wnioskować o zostanie członkiem zwyczajnym albo członkiem ekspertem? Na posiedzeniach Rady Naczelnej (na początku miesiąca) Komisja Kwalifikacyjna oraz Kolegium Ekspertów rozpatrują nadesłane wnioski (pocztą tradycyjną lub mailowo). Przypominamy, że członkiem zwyczajnym może zostać na własny wniosek tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego. Członkiem ekspertem może natomiast zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT TEPIS tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się tu: https://tepis.org.pl/jak-zostac-czlonkiem-pt-tepis/

Warto być członkiem w PT TEPIS, bo to oznacza m.in.:

 • Przynależność do najbardziej ambitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych, stanowiących mniejszość spośród wszystkich tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych w Polsce, potwierdzona nowoczesną legitymacją członka PT TEPIS
 • Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Odznaki za Zasługi dla PT TEPIS
 • Poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę – w przygotowaniu zakładka FAQ na stronie internetowej
 • Bieżące informacje o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – Biuletyn, TELEGRAM, mailing, FB i niebawem LinkedIn
 • Możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego przez udział w szkoleniach regularnie organizowanych w Warszawie i przez Zarządy Kół PT TEPIS (Białystok, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin i Wrocław) – oraz zdalnie w formie webinariów
 • Dostęp do cennych materiałów zamieszczonych na stronie PT TEPIS, przewidzianych tylko dla członków (min. w Repozytorium)
 • Zniżkowe wpisowe na szkolenia organizowane przez PT TEPIS – w tym roku planujemy uruchomić e-sklep
 • Możliwość udzielenia się pro publico bono na rzecz szeroko pojętej społeczności koleżanek i kolegów po fachu (np. w Zarządach Kół, w formie referatów na warsztatach) – wysłano zaproszenie na wybory do Zarządów Kół Terenowych i do tworzenia nowych Kół

Więcej informacji jest tu: https://tepis.org.pl/korzysci-z-przynaleznosci-do-pt-tepis/

Chcielibyśmy przypomnieć, że od 2020 r., który był rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce wydajemy nowe legitymacje, które mają wymiary plastikowej karty kredytowej, posiadają hologram i mikroprocesor. Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowi identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach (w formie stacjonarnej). W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych – aby była honorowana podczas wykonywania czynności. W celu bezpłatnego zamówienia legitymacji lub dokonania jej wymiany prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa tepis@tepis.org.pl (potrzebne będzie odesłanie wypełnionego formularza wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg; formularz stanowić będzie jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych).

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej za rok 2021 wynosi 200 zł przy płatności do końca kwietnia br., po tym terminie – 240 zł, wysokość zaległej składki za rok 2020 wynosi 200 zł, a za rok 2019 – 180 zł.  

Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia i mają co najmniej 10-letni staż członkowski w PT TEPIS, są zwolnieni z płacenia składek na podstawie uchwały RN z dnia 9 lipca 2019 r.Wniosek do Rady Naczelnej PT TEPIS o bezterminowe zwolnienie z płacenia składek na tej podstawie należy przesłać na adres tepis@tepis.org.pl.

Pozdrawiamy wiosennie!

Rada Naczelna PT TEPIS


XI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

W dniu 5 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, któremu przewodniczył  mec. Paweł Gugała, udzieliło absolutorium ustępującej Prezes i Radzie Naczelnej, a także wybrało na funkcję prezesa XI kadencji dr Martę Czyżewską oraz nową Radę Naczelną w następującym składzie: Urszula Deja, Marek Kądzielski, Krystyna Kołodziej, Paulina Leśniak, dr hab. Aleksandra Matulewska,  Dominik Mikołajczyk, dr Magda Olesiuk-Okomska, Janusz Poznański, dr Edward Szędzielorz oraz Wojciech Wołoszyk. Do Sądu Koleżeńskiego XI kadencji weszli: Joanna Miler-Cassino, Anna Halczak, dr Ewa Kościałkowska-Okońska oraz Witold Wójcik. W skład Komisji Rewizyjnej XI kadencji weszli: Lidia Jurek, Anna Michalska i dr Mieczysław Żochowski. Pani Zofia Rybińska, Prezes IX i X kadencji, otrzymała zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego PT TEPIS.

Pani Prezes IX i X kadencji,  Członkom Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji składamy podziękowania za wytężoną pracę i aktywność na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych!  Wszystkim nowo wybranym Członkom gratulujemy i życzymy wytrwałości, pomysłów i dużo pozytywnej energii!