Bez kategorii


Telegram 36/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Mając na uwadze zdrowie naszych Członków i Sympatyków oraz w związku z nadal dużym zagrożeniem zakażeniem COVID-19 oraz prognozowaną na jesień drugą falą  pandemii, Rada Naczelna i Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS podjęło decyzję dotyczącą wcześniej już zapowiadanej Konferencji Jubileuszowej i Warsztatów Przekładu Specjalistycznego PT TEPIS oraz Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS. Zarówno Konferencja Jubileuszowa, jak i Walne Zgromadzenie będą przeprowadzone w formie zdalnej.

Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane w godzinach popołudniowych dnia 9 października br., a Konferencja Jubileuszowa i Warsztaty Przekładu Specjalistycznego odbędą się w dniach 17 i 18 października br.

Wśród prelegentów sesji plenarnej Konferencji Jubileuszowej będziemy gościć m.in. prof. Katarzynę Kłosińską, prof. Łucję Biel, dr Annę Szczęsny, naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych MS dr. Bolesława Cieślika, prof. Artura D. Kubackiego, notariusza Tomasza Kota, wiceprezesa Izby Notarialnej, mec. Pawła Gugałę i tłumaczy z ciekawymi prelekcjami.

Po sesji plenarnej – zgodnie z tradycyjną formułą – odbędą się Warsztaty Przekładu Specjalistycznego w sekcjach językowych.

Szczegółowy program podamy w drugiej połowie sierpnia. Już dzisiaj Państwa zapraszamy i prosimy zaplanować udział w obu tych ważnych dla nas wszystkich wydarzeniach.

Jednocześnie informuję, że w dniach 3 -14 sierpnia 2020 r. Biuro PT TEPIS będzie nieczynne. 

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezesTelegram 35/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS ogłasza 2. edycję konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA w kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.

Prosimy  o zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz przez profil PT TEPIS na Facebooku do 1 września 2020 r.

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Zasady Konkursu PT TEPIS – Laur Tłumacza

Regulamin Kapituły Nagrody PT TEPIS – Laur Tłumacza

Z pozdrowieniami

w imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezesTelegram 34/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

Pragnę Państwa poinformować, że Rada Naczelna –  przychylając się do inicjatywy kol. Dominika Mikołajczyka, Prezesa Dolnośląskiego Koła PT TEPIS, dotyczącej zmiany legitymacji członkowskiej, popartej głosem wielu naszych członków – zatwierdziła projekt nowej legitymacji.

W tym roku jubileuszowym, 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce, rozpoczniemy proces wymiany dotychczasowych legitymacji. Wymiana będzie bezpłatna! Dotychczasowe legitymacje oczywiście nie tracą ważności do momentu ich wymiany.

Nowa legitymacja będzie miała wymiary plastikowej karty kredytowej. Na awersie będzie  zdjęcie posiadacza, imię i nazwisko, numer legitymacji  oraz określenie rodzaju członkostwa: członek nadzwyczajny, zwyczajny, ekspert. Na legitymacji członków założycieli pojawi się dodatkowo informacja: członek założyciel. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach tłumacza przysięgłego, z numerem  wpisu na Listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, o języku lub językach, w zakresie których członek ma uprawnienia, a w przypadku tłumaczy specjalistycznych – informacja o parze językowej. Każda legitymacja będzie miała hologram i mikroprocesor.

Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowić będzie identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach bez konieczności podpisywania listy obecności. W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych, aby była honorowana podczas wykonywania czynności.

Aby dokonać wymiany legitymacji należy odesłać na adres Towarzystwa: tepis@tepis.org.pl  wypełniony formularz wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg. Formularz stanowić będzie jednocześnie Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Z serdecznymi pozdrawieniami

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes