Bez kategorii


Pierwsze wybory nowych Zarządów Kół PT TEPIS już za nami !

Gratulujemy pani Katarzynie Biernackiej-Licznar, od 12.05.2021 prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Beacie Sadziak, od 12.05.2021 ponownie prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Matulewskiej, od 14.05.2021 ponownie prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Podgórniak-Musil, od 14.05.2021 ponownie prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Joannie Bałamącek, od 14.05.2021 prezes Zachodniopomorskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Monice Mostowy, od 14.05.2021 ponownie prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulacje dla pani Karoliny Sachy, od 20.05.2021 ponownie prezes Podlaskiego Koła PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS nr 4/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

23 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To doroczne święto organizowane jest  od 1995 r. przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Data jest symboliczna, bowiem tego dnia urodzili się lub zmarli wielcy pisarze – Miguel de Cervantes, William Szekspir czy Vladimir Nabokov…

Z okazji święta książek my też mamy dla naszych Członków prezent!

Do końca kwietnia br. można nabyć książkę pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”, której autorami są mec. Paweł Gugała i mec. Monika Antosik-Bandurska, w cenie 40 zł (plus koszty wysyłki) (zamiast 57 zł plus koszty wysyłki!).

Dodatkowo dla pierwszych dwudziestu  Zamawiających wyślemy książki na koszt PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS nr 3/XI/2021

Z ostatniej chwili!!! Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dotyczące działania Kół i ich władz, wyborów do Zarządów Kół, a także możliwości powołania nowych Kół – środa, 28 kwietnia 2021 r. , godz. 19.00.Link: https://us02web.zoom.us/j/87395483365?pwd=SW9hV3c1NUJ1eEFYZjBHaDBhdkJBQT09 Meeting ID: 873 9548 3365, Passcode: 852699

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy Państwa status jako członków nadzwyczajnych jest nadal aktualny. Być może przyszedł czas, aby wnioskować o zostanie członkiem zwyczajnym albo członkiem ekspertem? Na posiedzeniach Rady Naczelnej (na początku miesiąca) Komisja Kwalifikacyjna oraz Kolegium Ekspertów rozpatrują nadesłane wnioski (pocztą tradycyjną lub mailowo). Przypominamy, że członkiem zwyczajnym może zostać na własny wniosek tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego. Członkiem ekspertem może natomiast zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT TEPIS tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się tu: https://tepis.org.pl/jak-zostac-czlonkiem-pt-tepis/

Warto być członkiem w PT TEPIS, bo to oznacza m.in.:

  • Przynależność do najbardziej ambitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych, stanowiących mniejszość spośród wszystkich tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych w Polsce, potwierdzona nowoczesną legitymacją członka PT TEPIS
  • Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Odznaki za Zasługi dla PT TEPIS
  • Poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę – w przygotowaniu zakładka FAQ na stronie internetowej
  • Bieżące informacje o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – Biuletyn, TELEGRAM, mailing, FB i niebawem LinkedIn
  • Możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego przez udział w szkoleniach regularnie organizowanych w Warszawie i przez Zarządy Kół PT TEPIS (Białystok, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin i Wrocław) – oraz zdalnie w formie webinariów
  • Dostęp do cennych materiałów zamieszczonych na stronie PT TEPIS, przewidzianych tylko dla członków (min. w Repozytorium)
  • Zniżkowe wpisowe na szkolenia organizowane przez PT TEPIS – w tym roku planujemy uruchomić e-sklep
  • Możliwość udzielenia się pro publico bono na rzecz szeroko pojętej społeczności koleżanek i kolegów po fachu (np. w Zarządach Kół, w formie referatów na warsztatach) – wysłano zaproszenie na wybory do Zarządów Kół Terenowych i do tworzenia nowych Kół

Więcej informacji jest tu: https://tepis.org.pl/korzysci-z-przynaleznosci-do-pt-tepis/

Chcielibyśmy przypomnieć, że od 2020 r., który był rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce wydajemy nowe legitymacje, które mają wymiary plastikowej karty kredytowej, posiadają hologram i mikroprocesor. Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowi identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach (w formie stacjonarnej). W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych – aby była honorowana podczas wykonywania czynności. W celu bezpłatnego zamówienia legitymacji lub dokonania jej wymiany prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa tepis@tepis.org.pl (potrzebne będzie odesłanie wypełnionego formularza wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg; formularz stanowić będzie jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych).

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej za rok 2021 wynosi 200 zł przy płatności do końca kwietnia br., po tym terminie – 240 zł, wysokość zaległej składki za rok 2020 wynosi 200 zł, a za rok 2019 – 180 zł.  

Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia i mają co najmniej 10-letni staż członkowski w PT TEPIS, są zwolnieni z płacenia składek na podstawie uchwały RN z dnia 9 lipca 2019 r.Wniosek do Rady Naczelnej PT TEPIS o bezterminowe zwolnienie z płacenia składek na tej podstawie należy przesłać na adres tepis@tepis.org.pl.

Pozdrawiamy wiosennie!

Rada Naczelna PT TEPIS


XI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

W dniu 5 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, któremu przewodniczył  mec. Paweł Gugała, udzieliło absolutorium ustępującej Prezes i Radzie Naczelnej, a także wybrało na funkcję prezesa XI kadencji dr Martę Czyżewską oraz nową Radę Naczelną w następującym składzie: Urszula Deja, Marek Kądzielski, Krystyna Kołodziej, Paulina Leśniak, dr hab. Aleksandra Matulewska,  Dominik Mikołajczyk, dr Magda Olesiuk-Okomska, Janusz Poznański, dr Edward Szędzielorz oraz Wojciech Wołoszyk. Do Sądu Koleżeńskiego XI kadencji weszli: Joanna Miler-Cassino, Anna Halczak, dr Ewa Kościałkowska-Okońska oraz Witold Wójcik. W skład Komisji Rewizyjnej XI kadencji weszli: Lidia Jurek, Anna Michalska i dr Mieczysław Żochowski. Pani Zofia Rybińska, Prezes IX i X kadencji, otrzymała zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego PT TEPIS.

Pani Prezes IX i X kadencji,  Członkom Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji składamy podziękowania za wytężoną pracę i aktywność na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych!  Wszystkim nowo wybranym Członkom gratulujemy i życzymy wytrwałości, pomysłów i dużo pozytywnej energii!