Bez kategorii


TELEGRAM TEPIS 10/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza Prelegentów do udziału w Konferencji PT TEPIS / XXXV Warsztatach Przekładu Specjalistycznego w dniach 16-17 października 2021 roku. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Tematyka konferencji będzie się koncentrowała wokół praktycznych i teoretycznych zagadnień przekładu, problemów tłumaczy w dobie pandemii oraz zasad funkcjonowania zawodu w XXI wieku. W tym roku zamierzamy umożliwić Państwu nowe rozwiązanie: zachęcamy do zgłaszania się na konferencję z wystąpieniami – zarówno w sekcjach językowych, jak i w sesji plenarnej. Prelegenci są zwolnieni z wnoszenia opłat za uczestnictwo w konferencji, otrzymają także drobne gratyfikacje. Na zgłoszenia Państwa wystąpień czekamy do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy prelegentów do zgłaszania wystąpień wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne TU:

Zgłoszenia wystąpień w sesji plenarnej: https://forms.gle/fmYxy46EhLL1NW7c6

Zgłoszenia wystąpień w sekcjach językowych: https://forms.gle/a3tchbGtjcX13CMG6

Planujemy następujące sekcje: angielską, azjatycką, francuską, hiszpańską, niemiecką, rosyjską, ukraińską, włoską oraz – od dawna oczekiwaną – sekcję języków unikatowych.

Uwaga! Rejestracja na konferencję będzie przeprowadzona osobno, za pomocą specjalnego formularza. Informacje o otwarciu rejestracji pojawią się niebawem w nowym Telegramie, na stronie internetowej PT TEPIS, FB oraz LI.

Konferencja jest organizowana na zasadach non profit.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Doskonalenia Zawodowego


TELEGRAM TEPIS nr 9/XI/2021

Drodzy Członkowie, Koleżanki i Koledzy i Sympatycy PT TEPIS!

Do 1 września 2021 r. czekamy na zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu o NAGRODĘ Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS „LAUR TŁUMACZA”.

Tłumacze i organizacje zrzeszające tłumaczy, jak również przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się przekładoznawstwem, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, wydawnictwa i inne instytucje mogą zgłaszać kandydatury tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz instytucji do nagrody w następujących kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
  • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

W celu zgłoszenia kandydatur – wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem (min. 100 słów) – należy wypełnić formularz znajdujący się pod następującym linkiem: https://forms.gle/NmWgvYVpVn75fY7Q7

Każda kandydatura wymaga wypełnienia osobnego formularza. Osoby nominujące mogą zgłaszać wyłącznie kandydatury innych osób. 

Osoby nominujące prosimy o wyrażenie zgody na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Laureaci otrzymują nagrodę PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA wraz z dyplomem.

REGULAMIN KAPITUŁY NAGRODY PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA


Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację, że 16.06.2021 odeszła przedwcześnie pani Joanna Maria Spychała, tłumaczka języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, akredytowana tłumaczka UE, członkini AIIC. Należała Ona do grona Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych i była jego pierwszą Prezeską (2016-2020). Pożegnanie pani Spychały nastąpi 23 czerwca 2021 w Pobiedziskach pod Poznaniem, o godz. 12:30.
Księga Kondolencyjna online powstała w celu zgromadzenia wpisów Koleżanek i Kolegów, a następnie przekazania ich w ręce Rodziny
: Księga Kondolencyjna .

Jeśli ktoś chciałby przekazać Rodzinie lub Stowarzyszeniu odrębne wspomnienia lub zdjęcia, prosimy o mail na adres kontakt@pstk.org.pl

Telegram TEPIS nr 8/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

9.06.2021 r. otwieramy dla naszych Członków nową zakładkę Q&A, w której znajdą Państwo pytania z odpowiedziami opracowane przez nasze Kolegium Konsultacyjne. Odpowiedzi są dostępne po zalogowaniu. Przypominamy, że każdy Członek Towarzystwa może zgłosić się do Biura PT TEPIS w sprawie danych do logowania, które umożliwią mu min. dostęp do odpowiedzi w zakładce Q&A, a także materiałów w Repozytorium i wszystkich numerów Biuletynów.

Dziś przedstawiamy pierwszych 14 pytań z odpowiedziami. Poruszono w nich następujące kwestie:

  • Czy tłumacz/tłumacz przysięgły, wezwany przez sąd na tłumaczenie ustne, może wnioskować o wynagrodzenie w razie niestawiennictwa obcokrajowca?
  • Gdzie należy wpisać przychód z tłumaczenia w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej?
  • Czy tłumacze/tłumacze przysięgli są zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online?
  • Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas poświęcony na zapoznanie się z aktami sprawy?
  • W jakim trybie i jakim organom tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci?
  • Co wchodzi w zakres kompetencji wojewody sprawującego kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych?
  • Czy można udostępnić urzędową pieczęć tłumacza przysięgłego osobie trzeciej w celu opatrzenia poświadczonego dokumentu wspomnianą pieczęcią, np. w ramach zlecenia czynności biurowych (udostępnienie pieczęci in blanco)?

Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi pomogą Państwu w wykonywaniu zawodu TŁUMACZA i kontaktach z różnymi instytucjami. Zapraszamy do lektury!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Konsultacyjne

TELEGRAM TEPIS nr 7/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

26 maja to ważna data w historii naszego Towarzystwa. 31 lat temu odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Założycieli PT TEPIS. Z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Członkom dziękując jednocześnie za 31 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa. Bez Państwa zaangażowania, uwag – także tych krytycznych – czy inicjatyw nie moglibyśmy z radością świętować tej rocznicy.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślę o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 11. kadencji, na czele z inicjatorką utworzenia naszego Towarzystwa, Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską, która stała na jego czele przez osiem kadencji, a także Prezes Honorową Zofią Rybińską, która sprawowała funkcję prezesa Towarzystwa w IX i X kadencji. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

31. rocznica działalności Towarzystwa niech będzie okazją do przekazania Państwu informacji o przyznaniu odznaczeń państwowych dla naszych zasłużonych Koleżanek i Kolegów, o które wystąpiła jeszcze Rada Naczelna X kadencji:

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – dr Danuta Maria Kierzkowska

Złoty Krzyż Zasługi – Zofia Rybińska, Barbara Bosek, Joanna Miler-Cassino, Dorota Staniszewska-Kowalak

Srebrny Krzyż Zasługi – Małgorzata Andrzejewska, Anna Setkowicz-Ryszka 

Odznaczenia w Kołach PT TEPIS

Małopolskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Krystyna Kołodziej

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Witold Wójcik

Brązowy Krzyż Zasługi – Anna Halczak, Urszula Deja

Zachodniopomorskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Beata Kędzia-Klebeko

Górnośląskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr Aleksandra Podgórniak-Musil

Brązowy Krzyż Zasługi – Aleksandra Cichoń-Królikowska

Dolnośląskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Jerzy Ogonowski

Brązowy Krzyż Zasługi – Dominik Mikołajczyk 

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia oraz energii na kolejne lata! Dalsze informacje otrzymają Państwo z Biura PT TEPIS!

dr Marta Czyżewska

Prezes PT TEPIS


Pierwsze wybory nowych Zarządów Kół PT TEPIS już za nami !

Gratulujemy pani Katarzynie Biernackiej-Licznar, od 12.05.2021 prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Beacie Sadziak, od 12.05.2021 ponownie prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Matulewskiej, od 14.05.2021 ponownie prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Aleksandrze Podgórniak-Musil, od 14.05.2021 ponownie prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Joannie Bałamącek, od 14.05.2021 prezes Zachodniopomorskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Monice Mostowy, od 14.05.2021 ponownie prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS!

Gratulacje dla pani Karoliny Sachy, od 20.05.2021 ponownie prezes Podlaskiego Koła PT TEPIS!


TELEGRAM TEPIS nr 4/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

23 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To doroczne święto organizowane jest  od 1995 r. przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Data jest symboliczna, bowiem tego dnia urodzili się lub zmarli wielcy pisarze – Miguel de Cervantes, William Szekspir czy Vladimir Nabokov…

Z okazji święta książek my też mamy dla naszych Członków prezent!

Do końca kwietnia br. można nabyć książkę pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”, której autorami są mec. Paweł Gugała i mec. Monika Antosik-Bandurska, w cenie 40 zł (plus koszty wysyłki) (zamiast 57 zł plus koszty wysyłki!).

Dodatkowo dla pierwszych dwudziestu  Zamawiających wyślemy książki na koszt PT TEPIS!