Bez kategorii


TELEGRAM TEPIS 25/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

   Władze PT TEPIS  od lat wstrzymywały się z podniesieniem składek członkowskich. Jednak ostatnio Rada Naczelna uznała, że składka członkowska, która pozostawała na niezmienionym poziomie przez ostatnie 15 lat,  powinna być podniesiona.

Dotychczasowa składka członkowska wynosiła 180 zł za rok, tj. w przeliczeniu na miesiąc równowartość ceny za pół strony tłumaczenia w pierwszej grupie językowej na język obcy. Składka wpłacona do 30 marca wynosiła 144 zł. 

    Rada Naczelna i Zarządy Kół PT TEPIS uznały że, w obliczu szeregu podwyżek niezależnych od nas, składka w 2020 roku powinna zostać podwyższona do  kwoty 200 zł  przy wpłacie do 30 kwietnia 2020 r.,  a płatna po 30  kwietnia  –  240 zł za rok.  Przy tym wzroście składka w przeliczeniu na miesiąc wyniesie mniej niż równowartość ceny tłumaczenia za pół strony w pierwszej grupie językowej na język obcy.

    Władze PT TEPIS pracują pro bono, występując w sprawach dotyczących tłumaczy, m.in. walcząc o urealnienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego, organizując akcje doskonalenia zawodowego i przygotowując Biuletyn. Wszyscy mamy  jednakże świadomość, że koszty związane z działalnością Towarzystwa, tj. pracą biura, wynajmem lokalu, opłatami, sprzętem, czy innymi usługami koniecznymi dla organizowania spotkań, szkoleń czy konferencji rokrocznie rosną. 

    Rada Naczelna chciałaby rozbudować stronę internetową Towarzystwa,  zacząć regularnie organizować webinaria, a także przeprowadzić niezbędny remont lokalu.

    Liczymy na Państwa zrozumienie i dalsze wspieranie działalności Towarzystwa oraz decyzji jego władz.

    Przypominam także, że Członkowie, którzy osiągnęli wiek 70 lat, mogą złożyć wniosek do Rady Naczelnej, na podstawie którego zostaną  zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl


Telegram TEPIS 24/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

Święta Bożego Narodzenia i  Nowy Rok zbliżają się już dużymi krokami. Z tej okazji życzę Państwu, aby ten wyjątkowy czas napełnił Wasze serca radością, ciepłem i wszelkim dobrem. Niech chwile spędzone w gronie najbliższych przyniosą wytchnienie, odpoczynek i radość oraz dodadzą sił do przyszłych wyzwań!

Ten Nowy 2020  będzie dla nas Wszystkich rokiem wyjątkowym – rokiem obchodów 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego i rokiem 30-lecia istnienia PT TEPIS.

Okres świąteczno-noworoczny 2019/2020 zaczynamy tradycyjnie od spotkań organizowanych przez Zarządy Kół i Radę Naczelną. Spotkanie w Warszawie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie dnia 11 stycznia 2020 roku o godz. 16:30.  Serdecznie zapraszamy, ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału.

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes


RODO – ankieta dla tłumaczy

Od maja 2018 r. ochrona danych osobowych stała się ważną kwestią dla branży tłumaczeniowej. RODO wprowadziło zasady szczegółowo regulujące proces przetwarzania danych osobowych, ale brak jednolitej interpretacji zasad powoduje wiele wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa.

FIT Europe wspólnie z organizacjami członkowskimi oraz partnerami, wśród których są Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Fundacja FreeLING, zainicjowała projekt opracowania jednolitych wytycznych i dobrych praktyk dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie europejskim. Pierwszym krokiem w ramach projektu jest niniejsza ankieta skierowana do tłumaczy pisemnych i ustnych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Wyniki umożliwią nam ocenę stanu świadomości i wiedzy wśród tłumaczy i określenie, jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania.

Ankieta jest w pełni anonimowa i wypełnienie jej zajmie nie więcej niż 10 minut.

Wszelkie komentarze, uwagi lub pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: info@freeling.pl.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33XDdYo4hM7JkasU6nwI33T5B7mnLOB5PcDRf4kpQjwZEcQ/viewform?fbclid=IwAR3YU5ns_iH_YvaYiQEeWn-Qsd4nfXVlP01kpQo0rbeorBOYRY1aC89ljXA