Bez kategorii


Utrata zleceń w wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19

Z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z wystąpieniem koronawirusa w naszym kraju. W wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 odwoływane są masowo  konferencje, spotkania  i inne wydarzenia wymagające obecności tłumacza, w tym przysięgłego, co oznacza utratę zarobków tłumaczy.

W związku z tak wyjątkową sytuacją zwróciliśmy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10.03.2020) z wnioskiem o objęcie  tłumaczy programem pomocy publicznej w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji, deklarując jednocześnie gotowość do wypracowania instrumentów wsparcia dla tłumaczy,  a następnie ich skutecznego wdrożenia, by tłumacze mogli przetrwać tę kryzysową sytuację.

Mamy także świadomość, że wielu z nas mogłoby tłumaczyć na odległość (np. przez telefon lub Skype). Dlatego też zapraszamy osoby chętne do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy tepis@tepis.org.pl. Prosimy podać w treści maila parę językową, specjalizację oraz ewentualnie wskazać orientacyjne godziny dostępności, zaś w tytule – tłumaczenie na odległość.

Państwa zgłoszenia stanowić będą jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb tego programu.

Zgłoszenia tłumaczy chętnych do wykonywania tego rodzaju czynności PT TEPIS przekaże organom administracji publicznej: Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, zainteresowanym współpracą z tłumaczami na powyższych zasadach.Spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy

W piątek, 28.02.2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST), Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM), Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP) i  PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawiali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o  możliwościach  utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, organizowanych z inicjatywy STP i PT TEPIS. Dla przypomnienia – pierwsze spotkanie z tego cyklu organizowało STP, kolejne – PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne.


TELEGRAM TEPIS 27

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

Witamy Panią Ewę Łuczyńską-Gut, która od dzisiaj pracuje w Towarzystwie jako Kierownik Biura PT TEPIS i która będzie wspierała Radę Naczelną, Koła Terenowe PT TEPIS oraz Państwa, Członków Towarzystwa.

W lutym Pani Maria Piasecka wprowadziła Panią Ewę Łuczyńską–Gut w sprawy Towarzystwa TEPIS.

W piątek 28.02.br. członkowie Rady Naczelnej wraz z Panią Ewą żegnali Panią Marię Piasecką. Na zdjęciu obie Panie.

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszej nowej Kierownik Biura!  

Adres mailowy i numer telefonu Biura PT TEPIS pozostają bez zmian.


TELEGRAM TEPIS 26

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!! 

Jutro, piątek 28.02.br., jest ostatnim dniem pracy Pani Marii Piaseckiej, która jako Kierownik Biura PT TEPIS pracowała w Towarzystwie TEPIS prawie 30 lat. Pani Maria wspierała nie tylko Radę Naczelną i Koła Terenowe PT TEPIS, ale – znając sprawy tłumaczy  – wspierała  także Państwa, Członków Towarzystwa.

Jej zasług nie sposób wyliczyć, zawsze gotowa do pomocy, reagowała na każde Państwa pytanie i przychodziła z pomocą Państwu i Towarzystwu, także w chwilach krytycznych dla Towarzystwa, udzielając Radzie Naczelnej schronienia w czasie poszukiwania obecnej siedziby. 

Pragnę również tą drogą podziękować Pani Marii Piaseckiej we własnym imieniu, w imieniu Rady Naczelnej i Zarządów Kół oraz Państwa, bo jestem przekonana, że Państwo także chcą dołaczyć się do podziękowań dla naszej Wspaniałej Pani Marii i życzyć Jej zdrowia i radości w realizowaniu dalszych planów i marzeń.

Dodam, że Pani Maria będzie z nami podczas Konferencji Jubileuszowej 17 października 2020 r.

Z pozdrowieniami

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl;

p. Maria Piasecka