Repozytorium


System prawnej terminologii zunifikowanej Polterm – 1

Formuła i zakres przedmiotowy systemu Polterm System terminologii Polterm powstał w 1991 roku pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS sumptem Wydawnictwa TEPIS jako pierwszy w Polsce profesjonalnie zaprojektowany system obcojęzycznej prawnej terminologii zunifikowanej utworzony z zastosowaniem zasad przyjętych we współczesnym terminoznawstwie (Wüster 1955, Felber i Budin 1989, Sager 1990, Lukszyn i Zmarzer 2001, ISO 15188) i w systematycznej działalności terminologicznej uznanych instytucji międzynarodowych (ONZ, UE, Infoterm). Powstały w ten sposób, z zastosowaniem narzędzi komputerowych firmy TRADOS, zbiór terminologii prawa polskiego w języku angielskim obejmuje około 10 000 terminów polskich i ich ekwiwalentów angielskich użytych w tłumaczeniu na język angielski około 50 polskich ustaw i rozporządzeń w dziedzinie prawa cywilnego, zwłaszcza prawa handlowego i podatkowego, zebranych w publikacji “The Polish Law Collection”. Podobny zbiór powstaje również w języku niemieckim, obejmujący obecnie około 2000 terminów użytych w tłumaczeniu kodeksu spółek handlowych i pięciu ustaw podatkowych zebranych w publikacji…

Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – RU

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r. Województwo – воеводство Wojewoda – воевода Wicewojewoda – заместитель воеводы Statut województwa – устав воеводства Organy województwa – органы воеводства Sejmik województwa – сеймик воеводства Przewodniczący sejmiku – председатель сеймика Radny sejmiku – депyтат воеводства Zarząd województwa – правление воеводства Urząd wojewódzki – воеводское yправление Marszałek województwa – маршал воеводства Wiceprzewodniczący zarządu województwa – заместитель головы управления воеводства Członek zarządu województwa – член управления воеводства Urząd marszałkowski województwa – управление маршала воеводства Kancelaria marszałka – кабинет маршала Rzecznik prasowy marszałka – пресс-секретарь маршала Asystent marszałka – ассистент маршала Samorząd województwa – воеводское самоyправление Powiat – повят Starosta – староста rgany powiatu – органы повята Zarząd powiatu – правление повята Rada powiatu – совет повята Starostwo powiatowe – повятовое староство Gmina – гмина Wójt – войт Burmistrz – бyргомистр Prezydent miasta – президент города Zarząd…

Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – DE

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r. Województwo – Wojewodschaft Wojewoda – Wojewode / Wojewod Wicewojewoda – Stellvertretender Wojewode Statut województwa – Satzung der Wojewodschaft Organy województwa – Organe der Wojewodschaft Sejmik województwa – Sejmik der Wojewodschaft Przewodniczący sejmiku województwa – Vorsitzender des Sejmiks der Wojewodschaft Radny województwa – Abgeordneter / Abgeordnete des Wojewodschaft Zarząd województwa – Wojewodschaftsvorstand Urząd wojewódzki – Wojewodschaftsamt Marszałek województwa – Marschall der Wojewodschaft Wiceprzewodniczący zarządu województwa – Stellvertretender Vorsitzender der Vorstands der Wojewodschaft Członek zarządu województwa – Mitglied des Vorstands der Wojewodschaft Urząd marszałkowski województwa – Das Marschallamt der Wojewodschaft Kancelaria marszałka – Kanzlei des Marschalls Rzecznik prasowy marszałka – Pressesprecher (in des Marschalls) Asystent marszałka – Persönlicher Referent des Marschalls Samorząd województwa – Selbstverwaltung der Wojewodschaft Powiat – Powiat (Landkreis) Starosta – Starost Organy powiatu – Powiatorgane Zarząd powiatu – Powiatsvorstand Rada powiatu – Powiatsrat…

Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – FR

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r. Województwo – (la) voïvodie Wojewoda – (le) voïvode Wicewojewoda – (le) vice-voïvode Statut województwa – (les) statuts de la voïvodie Organy województwa – (les) autorités de la voïvodie Sejmik województwa – (la) diétine de la voïvodie Przewodniczący sejmiku – (le) président de la diétine Radny sejmiku – (le) conseiller de la voïvodie Zarząd województwa – (le) directoire de la voïvodie Urząd wojewódzki – (l’)office de la voïvodie Marszałek województwa – (le) maréchal de la voïvodie Wiceprzewodniczący zarządu województwa – vice-president du Directoire de la voïvodie Członek zarządu województwa – membre du directoire de la voïvodie Urząd marszałkowski województwa – (l’)office du maréchal de la voïvodie Kancelaria marszałka – (le) cabinet du maréchal Rzecznik prasowy marszałka – (l’)attaché de presse du maréchal Asystent marszałka – (l’)assistant du maréchal Samorząd województwa – (l’)autonomie de la voïvodie…

Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – EN

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r. Województwo – Voivodeship Wojewoda – Voivode Wicewojewoda – Vice-voivode Statut województwa – Statutes of the Voivodeship Organy województwa – Voivodeship authorities Sejmik województwa – Sejmik of the Voivodeship Przewodniczący sejmiku – Chairman of the Sejmik Radny sejmiku – Councillor of the Sejmik Zarząd województwa – Voivodeship Board Urząd wojewódzki – Office of the Voivode Marszałek województwa – Marshal of the Voivodeship Wiceprzewodniczący zarządu województwa – Deputy Chairman of the Voivodeship Board Członek zarządu województwa – Member of the Voivodeship Board Urząd marszałkowski województwa – Office of the Marshal of the Voivodeship Kancelaria marszałka – Chancellery of the Marshal Rzecznik prasowy marszałka – Press Spokesperson for the Marshal Asystent marszałka – Assistant of the Marshal Samorząd województwa – Self-government of the Voivodeship Powiat – Poviat Starosta – Staroste Organy powiatu – Poviat Authorities Zarząd powiatu…