TEPIS o sobieRada Honorowa PT TEPIS

Dr D. KierzkowskaPrezes HonorowaDr Danuta M. Kierzkowska, inspiratorka powstania i założycielka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990-2014 (od 2005 roku – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS), od 2014 roku – Prezes Honorowy PT TEPIS.Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora prof. Barbary Z. Kielar, tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1970 roku, członek ekspert PT TEPIS.Redaktor naczelna Wydawnictwa Translegis od 1990 roku (d. Unitranslex i Wydawnictwo TEPIS) do chwili obecnej oraz redaktor czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis” w latach 1994-2015 (obecnie dostępnego online www.lingualegis.ils.uw.edu.pl pod red. dr Anny Jopek- Bosiackiej). Autorka lub współautorka książek, m.in. „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985), „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem” (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011”, “Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy” (2018, red. Dorota Staniszewska-Kowalak), współautor i redaktor innych publikacji (patrz strona www.translegis.com.pl).Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego…

TEPIS o sobie

TEPIS IN SHORT Founded in 1990, TEPIS stands for the Polish Society of Sworn and Specialized Translators. Its aims are to enrich and disseminate the knowledge of the art of translation and to represent the interests of professional translators in the cooperation with the Polish government. The TEPIS Society is a member of the International Federation of Translators  (FIT) and the European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA). Our Society today boasts a membership of some 800, mainly sworn translators. TEPIS is proud to have organized 33 domestic conferences and 6 international seminars since 1990, at which some 1607 papers were delivered. “Lingua Legis”, the renowned journal for legal translators and interpreters, formerly published by Translegis Publishing House, is now published by the Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, with TEPIS auspices continued. TEPIS EN QUELQUES MOTS La Société polonaise des traducteurs assermentés et spécialisés TEPIS a été fondée en 1990. La Société a pour…


PT TEPIS 1990-2023

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego. Znakomitą większość członków Towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu działają Koła PT TEPIS, których adresy podajemy poniżej. Towarzystwo TEPIS organizuje warsztatowe spotkania w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: Konferencję PT TEPIS – Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Laboratoria oraz Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i…

LIESE KATSCHINKA ABOUT TEPIS

Twenty years ago when TEPIS was founded, a development had just begun in Europe that eventually led to a larger European Union in which TEPIS has become a major player in the course of the twenty years of its existence. As an onlooker from outside, I was always amazed at the dynamism with which your association became established – first on a national scene here in Poland and eventually on an international scene in FIT. As an attendant of one of the first fora on legal interpreting and translation here in Warsaw, I quickly realized how serious Polish legal interpreters and translators were about creating a legal basis for the profession, in defining the requirements for admission to the legal interpreting and translation professions, as well as in improving working and remuneration conditions. Ever since TEPIS joined FIT, it has played an active role on the FIT Committee for Court Interpreting and Legal Translation, where the idea…