Władze PT TEPIS X kadencji 2017-2020

Rada Naczelna


Marta Czyżewska
Wiceprezes

Ewa Dmyterko
Sekretarz Generalny

Anna Halczak
Członek

Ewa Kościałkowska–Okońska
Członek

Komisja Rewizyjna


Anna Labe
Członek

Anna Michalska
Członek

Mieczysław Żochowski
Przewodniczący

Sąd Koleżeński


Paweł Gugała
Przewodniczący

Urszula Deja
Członek

Witold Wójcik
Sekretarz

Grażyna Zajączkowska
Członek

Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS


Ewa Łuczyńska-Gut
Kierownik Biura