Żądamy pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad rozporządzeniem w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

W nawiązaniu do odpowiedzi podsekretarza stanu Marcina Warchoła na zapytanie poselskie złożone z inicjatywy PT TEPIS przez posła Pawła Lisieckiego w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (zapytanie nr 9057), w której pan Marcin Warchoł potwierdził, że projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r., PT TEPIS wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo żądając pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz udostępnienia PT TEPIS projektu rozporządzenia do wglądu i konsultacji. 

 


Minister Marcin Warchoł potwierdza podwyżkę dla przysięgłych

Cieszy nas odpowiedź Pana Ministra Marcina Warchoła udzielona w dniu 7 czerwca 2019 r. na zapytanie poselskie, którego Towarzystwo TEPIS było inicjatorem. Zapytanie nr 9057 w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych złożył pan poseł Paweł Lisiecki w dniu 24 kwietnia br. z inicjatywy naszego Towarzystwa oraz w obecności przedstawicieli PT TEPIS. W odpowiedzi na to zapytanie Minister M. Warchoł wyraźnie potwierdza podwyżki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych o 50%. Trzymajmy wszyscy kciuki! 1 lipca już blisko!

Treść zapytania poselskiego: Zapytanie poselskie nr 9057

Odpowiedź Ministra M.Warchoła: Odpowiedź Ministra na zapytanie 9057


Telegram TEPIS 18/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!
W przeddzień 29. rocznicy powstania naszego Towarzystwa pragnę serdeczne podziękować wszystkim Członkom za wspólną działalność, wspieranie jego władz oraz za wszelkie pomysły, podpowiedzi i sugestie.

Jako Towarzystwo osiągnęliśmy przez te 29 lat wiele, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zrobiliśmy wspólnie duży krok w kierunku profesjonalizacji zawodu tłumacza przysięgłego i podniesienia jego statusu.

Jesteśmy jednak świadomi wyzwań, jakie mamy tu, w Polsce, i jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia, abyśmy my, tłumacze przysięgli i specjalistyczni, mogli cieszyć się w pełni naszą pracą, czerpać z niej satysfakcję, ze spokojem patrzeć w przyszłość, a także z dumą świętować każdą kolejną rocznicę powstania Towarzystwa TEPIS.

26 maja z wdzięcznością pomyślimy o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, a zwłaszcza o spiritus movens utworzenia naszego Towarzystwa, Prezes Honorowej dr Danucie Kierzkowskiej!

Z serdecznymi podziękowaniami i pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes