Kurs prawa dla tłumaczy – temat: Prawo handlowe

Zapraszamy do udziału w kolejnych modułach Kursu dla tłumaczy języków obcych z zakresu prawa 2022-2023 (on-line), adresowanych do tłumaczy specjalistycznych, tłumaczy przysięgłych, a także adeptów zawodu tłumacza.

  • poniedziałek – piątek,  25 –  29 września 2023 r. (MODUŁ PODSTAWOWY VII)
  • Temat: Prawo handlowe
  • Wykład ogólny: 25 września 2023 r. (poniedziałek), godz. 17.00 -18.30
  • Warsztaty tłumaczeniowe w sekcjach językowych: 25– 29 września 2023 r .
  • sobota, 30 września 2023 r. w godz. 11.00 – 14.15 (MODUŁ DODATKOWY V)
  • wykład pt. PRAWO KARNE PROCESOWE Postępowanie przygotowawcze – czynności wyjaśniające, fazy postępowania, strony postępowania, udział sądu w postępowaniu przygotowawczym, udział tłumacza w postępowaniu przygotowawczym
(więcej…) Czytaj więcej...


Konkurs o nagrodę PT TEPIS – „LAUR TŁUMACZA”

Już po raz piąty zapraszamy do głosowania na kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS!

Tłumacze i organizacje zrzeszające tłumaczy, jak również przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się przekładoznawstwem, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, wydawnictwa i inne instytucje mogą zgłaszać kandydatury tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz instytucji do nagrody w następujących kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym,
  • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

W celu zgłoszenia kandydatur – wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem (min. 100 słów) – należy wypełnić formularz znajdujący się pod następującym linkiem: https://tiny.pl/ct659

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2023 roku!

Zasady nagrody konkursu PT TEPIS “Laur Tłumacza” 2023

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas sesji plenarnej dorocznej konferencji PT TEPIS 14.10.2023 r. we Wrocławiu.


Stanowisko BST, LST, STP, TEPIS-u oraz ZZTPwP ws. projektu MS dot. rozporządzenia w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego. Dziękujemy za przesłane przez Państwa opinie!

6 lipca 2023 r. pięć organizacji stowarzyszających tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych, przedstawiło wspólne stanowisko ws. projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest ono kompromisem wypracowanym wspólnie w ostatnich dniach i przyczynkiem do dyskusji z MS tak szybko, jak to będzie możliwe.


Propozycja MS ws. zmian stawek za tłumaczenia poświadczone! Czekamy na Państwa opinie!

23 czerwca 2023 r. otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Do 30 czerwca 2023 r. czekamy na Państwa uwagi, które – wraz z innymi stowarzyszeniami – chcemy opracować i przekazać do Ministerstwa. Projekt zmian znajduje się tu.