Zdecydowane stanowisko Sądu Najwyższego w sporze tłumaczy i biur tłumaczeń z ZUS-em w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej adwokata Pawła Gugały

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych niesłusznie kwestionuje zawierane przez biura tłumaczeń i tłumaczy umowy o dzieło i kwalifikuje je jako umowy zlecenie. Skutkuje to wstecznym naliczaniem przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, co w przypadku niektórych biur tłumaczeń stanowi wręcz egzystencjalne zagrożenie. Problem ten szczegółowo opisują adwokaci Paweł Gugała i Monika Antosik-Bandurska w wydanej przez TEPIS publikacji „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach” (https://tepis.org.pl/2019/04/29/publikacja-pt-tepis-pt-wykonywanie-zawodu-tlumacza-przysieglego-w-kazusach/).

Z tym większą satysfakcją informujemy, że w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej autorstwa adwokata Pawła Gugały Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 2019 r. sygn. akt I UK 409/18 w pełni podzielił stanowisko środowiska tłumaczy i uchylił niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że:

  • nie można przyjąć, że praca tłumacza może odbywać się tylko na podstawie umowy zlecenia;
  • dziełem może być zarówno tłumaczenie pisemne, jak i ustne, a także weryfikacja tekstu;
  • decydujące znaczenie przy zawieraniu umowy ma wola stron (a nie interpretacja ZUS);
  • stała współpraca tłumacza z biurem tłumaczeń nie powoduje automatycznie, że taka „trwała więź” stanowi zobowiązanie ciągłe (umowę zlecenie), jeśli tłumacz wykonuje w tym czasie wiele tłumaczeń stanowiących odrębny rezultat;
  • powoływany często przez ZUS niekorzystny dla tłumaczy wyrok z 6 kwietnia 2011 r. sygn. akt II UK 315/10 stanowił „wyjątek”.

Ze względu na doniosłość głosu Sądu Najwyższego w załączeniu w całości publikujemy (w zanonimizowanej formie) korzystne dla środowiska tłumaczy rozstrzygnięcie, które – jak się wydaje – ostatecznie przywraca pewność obrotu prawnego w zakresie wykonywania tłumaczeń na podstawie umów o dzieło.

Link do wyroku: https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/SN_I_UK_409_18.pdf


Zapraszamy na spotkanie z Matthiasem Kneipem

RADA NACZELNA PT TEPIS serdecznie zaprasza  na spotkanie w języku polskim z MATTHIASEM  KNEIPEM, dnia 3 lutego 2020 r., godz. 17.30 w siedzibie PT TEPIS, ul. E. Plater 25 lok. 44, Warszawa

Dr Matthias Kneip, ur. w Ratyzbonie, niemiecki pisarz, publicysta, poeta, referent ds. Polski w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt. Były lektor języka i literatury niemieckiej na Uniwersytecie Opolskim. Pośredniczenie między kulturami Niemiec i krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza Polski, to dla niego nie tylko ważna inspiracja literacka, ale także osobisty motyw, przejawiający się zarówno w jego publicystyce, jak i w poezji. Autor kilku książek o Polsce, m.in. Reise in Westpolen. Orte, die Geschichte erzählen (2016), Reise in Ostpolen. Orte am Rand der Mitte (2011), 111 Gründe, Polen zu lieben (2015) czy Polen in Augenblicken. Miniaturen  (2019), a także tomików poezji, m.in. Liebes Verhältnisse (2005) i Grundsteine im Gepäck (2002).

Za swoje zasługi na polu krzewienia polsko-niemieckiej kultury odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP oraz Nagrodą kulturalną „Śląsk” przyznaną przez Kraj Związkowy  Dolna Saksonia.

W 2015 r. pojawiła się jego najnowsza książka 111 powodów, aby pokochać Polskę. W książce ukazanych jest ponad sto powodów, dla których warto co najmniej raz wybrać się do Polski. Oprócz tego w rozdziałach zatytułowanych: „Co kraj to obyczaj”, „Nowe i stare – kraj pod wpływem zmian”, „Nie do wiary”, „To trzeba zobaczyć”, czy „Polska „dziki wschód” Kneip obala wszelkie stereotypy i przedstawia współczesnych Polaków w kontekście europejskim.

W 2017 r. ukazało się jej tłumaczenie na język polski. Matthias Kneipp w przedmowie do wydania polskiego pisze: „Znany tłumacz Karl Dedecius opisał kiedyś literaturę jako okno, przez które jeden naród może spojrzeć w oczy drugiemu. Książka 111 powodów, by kochać Polskę była pierwotnie pomyślana właśnie jako takie okno dla niemieckiego czytelnika. Po jej przetłumaczeniu okazało się, że także. Czytelników pochodzących z Polski zaciekawił Niemiec urodzony w Bawarii, dorastający w atmosferze bawarskich, śląskich i polskich obyczajów i tradycji, a przy tym wyznający miłość do ich kraju…

Zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona! Prosimy o zgłoszenia do 31.01.2020 r. na adres tepis@tepis.org.pl


Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

Uznając październikową zmianę  rozporządzenia w sprawie stawek za czynności tłumacza przysięgłego za krok w kierunku  poprawy sytuacji tłumacza przysięgłego, dnia 20 stycznia 2020 r. prezes PT TEPIS zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości  o  wprowadzenie szerszego katalogu czynności  zaproponowanego w 2018 r. przez Zespół do przeglądu i oceny funkcjonowania uztp, o podwyższenie z 50 gr do 6 zł stawki za dodatkowy odpis tłumaczenia, a także przywrócenie waloryzacji  wynagrodzenia tłumacza przysięgłego


TELEGRAM TEPIS 25/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

   Władze PT TEPIS  od lat wstrzymywały się z podniesieniem składek członkowskich. Jednak ostatnio Rada Naczelna uznała, że składka członkowska, która pozostawała na niezmienionym poziomie przez ostatnie 15 lat,  powinna być podniesiona.

Dotychczasowa składka członkowska wynosiła 180 zł za rok, tj. w przeliczeniu na miesiąc równowartość ceny za pół strony tłumaczenia w pierwszej grupie językowej na język obcy. Składka wpłacona do 30 marca wynosiła 144 zł. 

    Rada Naczelna i Zarządy Kół PT TEPIS uznały że, w obliczu szeregu podwyżek niezależnych od nas, składka w 2020 roku powinna zostać podwyższona do  kwoty 200 zł  przy wpłacie do 30 kwietnia 2020 r.,  a płatna po 30  kwietnia  –  240 zł za rok.  Przy tym wzroście składka w przeliczeniu na miesiąc wyniesie mniej niż równowartość ceny tłumaczenia za pół strony w pierwszej grupie językowej na język obcy.

    Władze PT TEPIS pracują pro bono, występując w sprawach dotyczących tłumaczy, m.in. walcząc o urealnienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego, organizując akcje doskonalenia zawodowego i przygotowując Biuletyn. Wszyscy mamy  jednakże świadomość, że koszty związane z działalnością Towarzystwa, tj. pracą biura, wynajmem lokalu, opłatami, sprzętem, czy innymi usługami koniecznymi dla organizowania spotkań, szkoleń czy konferencji rokrocznie rosną. 

    Rada Naczelna chciałaby rozbudować stronę internetową Towarzystwa,  zacząć regularnie organizować webinaria, a także przeprowadzić niezbędny remont lokalu.

    Liczymy na Państwa zrozumienie i dalsze wspieranie działalności Towarzystwa oraz decyzji jego władz.

    Przypominam także, że Członkowie, którzy osiągnęli wiek 70 lat, mogą złożyć wniosek do Rady Naczelnej, na podstawie którego zostaną  zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl


Telegram TEPIS 24/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

Święta Bożego Narodzenia i  Nowy Rok zbliżają się już dużymi krokami. Z tej okazji życzę Państwu, aby ten wyjątkowy czas napełnił Wasze serca radością, ciepłem i wszelkim dobrem. Niech chwile spędzone w gronie najbliższych przyniosą wytchnienie, odpoczynek i radość oraz dodadzą sił do przyszłych wyzwań!

Ten Nowy 2020  będzie dla nas Wszystkich rokiem wyjątkowym – rokiem obchodów 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego i rokiem 30-lecia istnienia PT TEPIS.

Okres świąteczno-noworoczny 2019/2020 zaczynamy tradycyjnie od spotkań organizowanych przez Zarządy Kół i Radę Naczelną. Spotkanie w Warszawie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie dnia 11 stycznia 2020 roku o godz. 16:30.  Serdecznie zapraszamy, ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału.

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes