Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

Drodzy Członkowie PT TEPIS, Drodzy Sympatycy PT TEPIS i Tłumacze niezrzeszeni!
RADA NACZELNA I KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PT TEPIS zaprasza na tegoroczne Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego oraz obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza, które odbędą się w dniach 8 i 9 października br. w Warszawie w gmachu Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat przewodni tegorocznych Warszatatów to „Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego“. Dokładny program Warsztatów podamy wkrótce.
Prosimy już zarezerwować sobie czas.

Program pierwszego dnia ▪▪►

NOWE WYTYCZNE MSWiA i USC. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozesłało do Urzędów Wojewódzkich, a Urzędy następnie do Urzędów Stanu Cywilnego pismo o treści, z którego wynika, że akty stanu cywilnego powinny być tłumaczone wyłącznie na podstawie oryginału lub odpisu dokumentu i tylko takie tłumaczenia mogą być przyjmowane przez Urzędy Stanu Cywilnego (co w przypadku dokumentów stanu cywilnego wyklucza tłumaczenie na podstawie skanu czy kserokopii). Kwestia ta jest przedmiotem rozmów Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 26 listopada 2016 r. (część I) oraz 10 grudnia 2016 r. (część II) na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu terminologii zamówień publicznych oraz przekładu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi języka francuskiego ▪▪►

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym nt. post edycji

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 23 lipca 2016 r. (sobota) o godz. 10.00-17.30 na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu terminologii finansowej i rachunkowej oraz przekładu sprawozdań finansowych dla tłumaczy języka francuskiego cz. 2 ▪▪►

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 1 października 2016 r. (sobota) o godz. 10.00-17.30 na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu włoskiego języka medycznego ▪▪►

W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych. Pełna informacja na ten temat  jest dostępna na stronie internetowej Urzędu: http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

20/21.08.2016 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „38 años de democracia en España: Un repaso a los gobiernos desde el fin de la dictadura/ 38 lat demokracji w Hiszpanii: przegląd rządów od czasów dyktatury” – język hiszpański, w biurze PT TEPIS, Warszawa, ul. E. Plater 25 lok. 44 ▪▪►

Szkolenie przełożone na jesień 2016 r.

27/28.08.2016 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Hiszpański system prawny / El sistema jurídico español” – język hiszpański, w biurze PT TEPIS, Warszawa, ul. E. Plater 25 lok. 44 ▪▪►

Szkolenie przełożone na jesień 2016 r.

17.09.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS uprzejmie zaprasza tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – członków PT TEPIS , a także niezrzeszonych sympatyków naszego Stowarzyszenia, do zgłaszania propozycji wystąpień na organizowanych przez Radę Naczelną PT TEPIS warsztatach tłumaczeniowych, repetytoriach i konferencjach. Zalecany czas wystąpienia wraz z ewentualną dyskusją: 30-45 min.

Pod hasłem „Tuzin za sto” Wydawnictwo Translegis oferuje w promocyjnej cenie ostatnie numery specjalistycznego czasopisma „Lingua Legis”, wydawanego dotychczas pod auspicjami PT TEPIS => www.translegis.com.pl

18.06.2016 o godz. 10:00-17:30 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia finansowa i rachunkowa Przekład sprawozdań finansowych” – język francuski w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

11.06.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

W sobotę, 4 czerwca 2016 r. odbędzie się XXIX REPETYTORIUM dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w salach Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie przy ul. Dobrej 55 ▪▪►

Biuletyn nr 84

  •  bt-84

Wydarzenia

  • FIT Newsletter Translatio

    Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

    wersja angielska
    wersja francuska

Konferencje