Spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

17 stycznia br. przedstawiciele Freeling, LST, PT TEPIS i STP spotkali się w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych z głównym specjalistą Zespołu ds. Sektora Prywatnego Radosławem Sienkiewiczem, występującym w zastępstwie p. Piotra Drobka, dyrektora Zespołu Strategii i Analiz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
Było to spotkanie informacyjne, podczas którego chcieliśmy dowiedzieć się czy oferowana przez UODO procedura zatwierdzenia branżowego kodeksu postępowania zgodnie z RODO jest dobrym rozwiązaniem dla środowiska TP. Niestety, okazało się, że podstawowym kryterium przystąpienia do branżowego kodeksu jest reprezentatywność, kształtująca się na poziomie około 80%. Wszystkie stowarzyszenia łącznie z BST, przy bardzo optymistycznym szacunku, zrzeszają jedynie około 20% łącznej liczby tłumaczy przysięgłych. Jak widać nie jesteśmy partnerem również dla UODO. Spełnienie warunku reprezentatywności wymagałoby utworzenia samorządu TP. Tym czasem alternatywą jest stworzenie kodeksu dobrych praktyk, zawierającego minimalne standardy ustanowione przez RODO. Minusem takich kodeksów jest to, że UODO ani ich nie opiniuje ani ich nie zatwierdza a jedynie udziela informacji i wydaje opinie prawne. Te ostatnie, jak nas poinformowano, choć mogą być traktowane jako wskazówki, to są niewiążące. Sugerowano śledzenie zamieszczanych na stronie UODO poradników RODO.


Noworoczne spotkanie w siedzibie PT TEPIS

W sobotę, 12 stycznia 2019 r., w siedzibie PT TEPIS odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Po krótkim podsumowaniu ubiegłorocznej działalności, prezes Zofia Rybińska podziękowała za wsparcie i ciepłe słowa kierowane pod adresem Rady Naczelnej, wzniosła optymistyczny toast, życząc zebranym wiele powodów do satysfakcji w 2019 r. Podczas spotkania przeprowadzony został Quiz „Jak dużo wiesz o PT TEPIS ?”, w którym pierwszą nagrodą był bezpłatny udział w dowolnym szkoleniu organizowanym przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS. Quiz wygrała p. Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk – gratulujemy! W miłej atmosferze, przy lampce proseco, rozmawialiśmy nie tylko o naszych problemach, ale także i o planach na kolejny rok. Dziękujemy Wszystkim za miłe słowa i cieszymy się, że coraz więcej osób chce podtrzymywać tę miłą tradycję.

Galeria zdjęć ze spotkaniaSpotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 10 stycznia 2019 r.

Wczoraj, dnia 10 stycznia 2019 r,. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli  stowarzyszeń PT TEPIS, STP, BST,  LST  i ZZTP z  Ministrem Michałem Wójcikiem i Ministrem Marcinem Warchołem oraz Dyrektorami podległych ich Departamentów. Podczas spotkania  przedstawiciele Stowarzyszeń i Związku przedstawili uaktualnione dane i zwrócili się o podjęcie decyzji w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego zgodnie z projektem wypracowanym  w ramach Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Spotkanie było bardzo merytoryczne. Strona ministerialna zobowiązała się do wyasygnowania puli środków na podwyższenie stawek dla tłumaczy przysięgłych i do przedstawienia pisemnej decyzji w tym zakresie w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Będziemy informować o wszelkich naszych dalszych działaniach i decyzjach Ministerstwa w tej sprawie.