Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

Jeden z postulatów PT TEPIS zrealizowany!
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce "Tłumacze przysięgli" zostały zamieszczone przykładowe teksty egzaminacyjne z języka niemieckiego (4 teksty z egzaminu pisemnego i 4 z egzaminu ustnego) oraz z języka angielskiego (4 teksty z egzaminy pisemnego) ▪▪►

21 października 2016 r. ZARZĄD GÓRNOŚLĄSKIEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS zaprasza na wykład PRAWNIK VS. TŁUMACZ w Sosnowcu na Wydziale Filologicznym (ul. Grota Roweckiego 5). ▪▪►

Miedzynarodowy Dzien Tlumacza

WAŻNE DLA NAS TŁUMACZY!!! 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1191
z dnia 6 lipca 2016 r. w  sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ▪▪►

Możliwości nawiązania współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie tłumaczenia dokumentów Trybunału.  Zainteresowanych tłumaczy prosimy o odwiedzanie strony Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z  postępowaniem przetargowym, które ma być ogłoszone w najbliższej przyszłości. ▪▪►

05.11.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia prawnicza (prawo cywilne) i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 26 listopada 2016 r. (część I) oraz 10 grudnia 2016 r. (część II) na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu terminologii zamówień publicznych oraz przekładu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi języka francuskiego ▪▪►

Są jeszcze wolne miejsca!

2016 RECRUITMENT POSTER


www.britishlawcentre.co.uk/courses

NOWE WYTYCZNE MSWiA i USC. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozesłało do Urzędów Wojewódzkich, a Urzędy następnie do Urzędów Stanu Cywilnego pismo o treści, z którego wynika, że akty stanu cywilnego powinny być tłumaczone wyłącznie na podstawie oryginału lub odpisu dokumentu i tylko takie tłumaczenia mogą być przyjmowane przez Urzędy Stanu Cywilnego (co w przypadku dokumentów stanu cywilnego wyklucza tłumaczenie na podstawie skanu czy kserokopii). Kwestia ta jest przedmiotem rozmów Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

GIODO przestrzega!
W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych. Pełna informacja na ten temat  jest dostępna na stronie internetowej Urzędu: http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

PT TEPIS obchodzi MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA
podczas KONFERENCJI – WARSZTATÓW PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO
„Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego“
dnia 8 i 9 października 2016 r.

Drodzy Członkowie PT TEPIS, Drodzy Sympatycy PT TEPIS i Tłumacze niezrzeszeni!
RADA NACZELNA I KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PT TEPIS zaprasza na tegoroczne Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego oraz obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza, które odbędą się w dniach 8 i 9 października br. w Warszawie w gmachu Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat przewodni tegorocznych Warsztatów to „Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego“.

Program  ▪▪►

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 1 października 2016 r. (sobota) o godz. 10.00-17.30 na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu włoskiego języka medycznego ▪▪►

17.09.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS uprzejmie zaprasza tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – członków PT TEPIS , a także niezrzeszonych sympatyków naszego Stowarzyszenia, do zgłaszania propozycji wystąpień na organizowanych przez Radę Naczelną PT TEPIS warsztatach tłumaczeniowych, repetytoriach i konferencjach. Zalecany czas wystąpienia wraz z ewentualną dyskusją: 30-45 min.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym nt. post edycji

Biuletyn nr 84

 •  bt-84

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Translating Europe Forum 2016, Brussels, 27-28 October

  Zobacz szczegóły
 • Academy of  European Law organizuje serię seminariów nt. praw procesowych  w postępowaniu karnym, 8-9 grudnia 2016, Tier

  Zobacz szczegóły
 • Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych EULITA zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji wystąpień podczas kolejnej konferencji organizowanej tym razem w Wiedniu w dniach 30-31 marca 2017

  Zobacz szczegóły