Telegram TEPIS nr 19/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Na wniosek Czlonków naszego Towarzystwa Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy  Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS postanowiła wydłużyć do dnia 31 sieprnia 2019 r. termin na zgłaszanie kandydatur w  konkursie ogłoszonym przez PT TEPIS, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody:

– Statuetka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA

w kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
  • zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych osoba lub instytucja.

Zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem prosimy przysyłac na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl.

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w  uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Nominowany tłumacz przysięgły:…………………………………………………………..

Nominowany tłumacz specjalistyczny:…………………………………………………….

Zrzeszony w (podać organizacje)/niezrzeszony:………………………………………..

Nominowana osoba lub instytucja:……………………………………………………….….

Kategoria:……………………………………………………………………………………….……

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Osoba nominująca: ……………………

Tel. kontaktowy:………………………..

Data:………………………………………..

Nagrody zostaną wręczone podczas tegorocznej Konferencji – Warsztatów PT TEPIS dnia 19 października 2019 r. 

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezes


Stanowisko Wydziału Notariatu Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości

Z satysfakcją przekazujemy stanowisko Wydziału Notariatu Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości,  na które czekaliśmy od 12 grudnia 2018 r. Stanowisko to dotyczy zakresu danych tłumaczy przysięgłych zamieszczanych przez notariuszy na aktach notarialnych. Mamy nadzieję, że pomoże ono rozwiązać problemy wielu tłumaczy uczestniczących  w czynnościach wykonywanych w kancelariach notarialnych. Korzystając z okazji  dziękujemy za sygnalizowanie nam wszelkiego rodzaju problemów.  Towarzystwo TEPIS  jest po to, by wspierać swoich członków  i  rozwiązywać ich problemy.