Doskonalenie zawodowe


1996 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

wrzesień – III Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego zorganizowane wspólnie z Podyplomowym Studium dla Tłumaczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

lipiec – Prezes PT TEPIS wchodzi w skład nowoutworzonej Rady Tłumaczy Polskich, kontynuatorki Rady STP – PT TEPIS z udziałem uniwersyteckich nauczycieli tłumaczy

maj – III Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w Warszawie

luty – PT TEPIS w Melbourne w Australii na XIV Światowym Kongresie FIT
1993 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – I Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie

sierpień – Przyjęcie Polskiego Towarzystwa TEPIS do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT podczas XIII Światowego Kongresu Federacji w Brighton (Wielka Brytania)

maj – II Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, uchwalenie statusu Członka Kwalifikowanego TEPIS


1992 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

grudzień – Porozumienie o współpracy między Biurem Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów a PT TEPIS w zakresie kształcenia tłumaczy w Służbie Translatorskiej KWE w Brukseli

maj – I Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tłumaczy i Biura Integracji Europejskiej URM we współpracy z STP, MOUNT, ILS UW i IPM UW

marzec – Dwutygodniowy kurs dla tłumaczy prawniczych w Ośrodku Języka Angielskiego dla Zaawansowanych w Cambridge, z funduszy British Council

marzec – Pierwszy staż w Służbie Translatorskiej Komisji Wspólnoty Europejskiej dwóch członków PT TEPIS jako tłumaczy prawa wspólnotowego na język polski