Doskonalenie zawodowe1998 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – PT TEPIS na IV Międzynarodowym Forum Przekładu Prawniczego i I Europejskim Kongresie Tłumaczenia Sądowego w Grazu wrzesień – Publikacja w Biuletynie TEPIS nr 32 projektu ustawy o tłumaczach publicznych opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z inspiracji PT TEPIS kwiecień – VII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie

1997 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

październik – VI Warsztaty Przekładu Prawniczego i_Ekonomicznego w Szczecinie marzec – Powstaje Małopolskie Koło PT TEPIS w Rzeszowie z inicjatywy pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w tym mieście marzec – V Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie

1996 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

wrzesień – III Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego zorganizowane wspólnie z Podyplomowym Studium dla Tłumaczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie lipiec – Prezes PT TEPIS wchodzi w skład nowoutworzonej Rady Tłumaczy Polskich, kontynuatorki Rady STP – PT TEPIS z udziałem uniwersyteckich nauczycieli tłumaczy maj – III Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w Warszawie luty – PT TEPIS w Melbourne w Australii na XIV Światowym Kongresie FIT