Doskonalenie zawodowe


1993 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – I Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie sierpień – Przyjęcie Polskiego Towarzystwa TEPIS do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT podczas XIII Światowego Kongresu Federacji w Brighton (Wielka Brytania) maj – II Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, uchwalenie statusu Członka Kwalifikowanego TEPIS

1992 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

grudzień – Porozumienie o współpracy między Biurem Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów a PT TEPIS w zakresie kształcenia tłumaczy w Służbie Translatorskiej KWE w Brukseli maj – I Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tłumaczy i Biura Integracji Europejskiej URM we współpracy z STP, MOUNT, ILS UW i IPM UW marzec – Dwutygodniowy kurs dla tłumaczy prawniczych w Ośrodku Języka Angielskiego dla Zaawansowanych w Cambridge, z funduszy British Council marzec – Pierwszy staż w Służbie Translatorskiej Komisji Wspólnoty Europejskiej dwóch członków PT TEPIS jako tłumaczy prawa wspólnotowego na język polski

1991 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – Przedstawienie dorobku PT TEPIS podczas sympozjum Międzynarodowej Organizacji Tłumaczy Konferencyjnych w Wiedniu wrzesień – Przedstawienie zasad polskiego systemu terminologii zunifikowanej “POLTERM” podczas III Kongresu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych wrzesień – Wydanie “Kodeksu tłumacza sądowego” kwiecień – Polskie Forum Przekładu Prawniczego z udziałem 100 uczestników, prezentacja opublikowanych wyborów dokumentów angielskich, niemieckich i francuskich oraz pierwszych przekładów prawa polskiego