Doskonalenie zawodowe


1991 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – Przedstawienie dorobku PT TEPIS podczas sympozjum Międzynarodowej Organizacji Tłumaczy Konferencyjnych w Wiedniu wrzesień – Przedstawienie zasad polskiego systemu terminologii zunifikowanej “POLTERM” podczas III Kongresu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych wrzesień – Wydanie “Kodeksu tłumacza sądowego” kwiecień – Polskie Forum Przekładu Prawniczego z udziałem 100 uczestników, prezentacja opublikowanych wyborów dokumentów angielskich, niemieckich i francuskich oraz pierwszych przekładów prawa polskiego